Muutosesitys ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen

29.03.2023

Opetushallitus 29.3.2023

Muutosesitys ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen

Opetushallitus esittää tutkintojen nimien muuttamista seuraavasti:

 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto > Lähiesihenkilötyön at
 • Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto > Majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötyön eat
 • Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto > Tuotannon esihenkilötyön eat
   

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE kannattaa siirtymistä tutkintojen nimissä sukupuolineutraaliin terminologiaan.

Opetushallitus esittää, että seuraavissa tutkinnoissa siirrytään toimialaan viittaaviin tutkinnon nimiin tekijäilmausten sijaan:

 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto > Turvallisuusalan eat
 • Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt > Sye inom säkerhetsbranschen
 • Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto > Laivasähköalan eat
 • Specialyrkesexamen för fartygselmästare > Sye i fartygsel
 • Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto > Liikenneopetuksen eat
 • Specialyrkesexamen för trafiklärare > Sye i trafikundervisning
   

AMKE kannattaa esitystä. Vastaava muutos on jo toteutettu kaikissa muissa tutkinnoissa.

Lataa lausunto tästä