Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu laki ja kotoutumisen edistämisestä annettu laki

29.03.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö, lausuntopalvelu, 29.3.2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia (TYP-laki) ja kotoutumisen edistämisestä annettua lakia (koto-laki) sote-uudistuksen takia. Lakimuutoksilla siirretään toimintavaltuudet ja -velvoitteet sekä niiden toteuttamiseksi vaadittava rahoitus uusille hyvinvointialueille. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä.

AMKEn mielestä perusteluissa on epäselvää, mikä rooli kunnalla on monialaisessa yhteispalvelussa muutosesityksen toteutuessa. Työllisyyspalveluiden siirto kunnille on tarkoitus toteuttaa vuonna 2024, joten esitys kuitenkin vaikuttaisi rajaavan TYP-palvelut kunnan työllisyyden kokonaisvastuun ulkopuolelle määräajaksi, jos kunta ei ole mukana työllisyyden kuntakokeilussa. AMKE vaatii, että esityksen perusteluissa tulee selvästi osoittaa esityksen vaikutus TYP-palveluiden järjestämiselle myös ennen TE-uudistusta 2024. 

Lataa lausunto tästä