Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

20.04.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 20.4.2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä. Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus lisättäisiin liitteen tasolle kolme.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE kannattaa ehdotettuja muutoksia.

Lataa lausunto tästä