Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

17.05.2022

Sivistysvaliokunta, 17.5.2022

Tasa-arvovaltuutettu raportoi kertomuksessaan eduskunnalle tehtävästään valvoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE tarkastelee lausunnossaan tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle erityisesti ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.

Tasa-arvovaltuutetun kertomus tunnistaa oppilaitosten tärkeän roolin tasa-arvotyölle. AMKE kannattaa valtuutetun ehdotusta tasa-arvotyön alkamisesta jo varhaiskasvatuksessa. Yksilöiden arvopohja muodostuu jo varhaislapsuudessa. Esimerkiksi lapsille ja nuorille tulee käsitys työelämästä usein vanhempien kautta. AMKE muistuttaa, että työmarkkinoiden segregaation purkaminen naisten ja miesten välillä edellyttää tiivistä koulujen ja työelämän välistä yhteistyötä.

Lataa lausunto tästä