Ehdotus kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi

19.09.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 19.9.2022

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartan tavoitteena on määritellä tulevien vuosien kulttuurimatkailun kansalliset kehittämistoimet ja toimia kansallisena ohjaavana asiakirjana Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa.

AMKE kiinnittää huomiota siihen, että tiekartassa on kuitenkin määritelty tarkemmin vain kulttuurisen kestävyyden käsite. Olisi tärkeää avata myös sitä, mitä muut kestävän kehityksen ulottuvuudet tarkoittavat kulttuurimatkailun yhteydessä. Tämä edistäisi kestävän kehityksen sisältöjen integroimista laaja-alaisesti alan opintoihin.

AMKE pitää toimeenpanon näkökulmasta ongelmallisena, että tiekartassa puhutaan vain yleisellä tasolla koulutusorganisaatioista. Jatkotyössä toimenpiteitä tulee kohdentaa tarkemmin esimerkiksi ammatilliselle koulutukselle tai korkeakouluille.

AMKE katsoo, että ammatillinen koulutus voi olla toteuttamassa tiekartan toimenpiteitä erityisesti tutkintoon johtavalla koulutuksella sekä tuottamalla räätälöitävää täsmäkoulutusta asiakkaiden tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkko on maanlaajuinen, joten se toimii luontevana koulutuskumppanina alueellisissa kulttuurimatkailuun liittyvissä
osaamistarpeissa. Ammatillinen koulutus tavoittaa koko työikäisen väestön. Opiskelijoista 62 prosenttia on yli 20-vuotiaita.

Lataa lausunto tästä