Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

25.04.2022

Sivistysvaliokunta, 25.4.2022

Ammatillisen koulutuksen keskeinen tehtävä on kyetä vastaamaan yhteiskunnan ja työelämän nopeisiin muutoksiin. Hyvää resilienssiä osoitti ammatillisen koulutuksen nopea sopeutuminen koronaepidemian tuomiin haasteisiin ja toteuttaa tehtäväänsä korona-aikana.

Ukrainan sodasta seuranneet turvallisuus-, talous- ja psykososiaaliset uhat haastavat koko yhteiskuntaa. Ammatillinen koulutus joutuu tarkastelemaan ja tarvittaessa muuttamaan toimintamallejaan, jotta uhkien toteutumista voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä ja niiden mahdollisesti toteutuessa, pystytään pitämään yllä koulutusta.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee tuhansia maahanmuuttajia sekä ammattiopinnoissa että kotoutumiskoulutuksessa. Kotoutumisella sekä mahdollisuudella ammattiin ja työhön on keskeinen rooli yhteiskuntarauhan säilyttämisessä.

Lataa lausunto tästä