Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttaminen

20.08.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö, lausuntopalvelu, 20.8.2021

AMKE pitää oleskelulupien myöntämistä koko opiskelun ajaksi kannatettavana, koska nykyisin oleskelulupa myönnetään vain kahdeksi vuodeksi. Korkeakouluopiskelijoille oleskelulupa myönnettäisiin esityksen mukaan jatkuvana, mutta toisen asteen opiskelijoiden edelleen tilapäisenä. AMKE vaatii, että myös toisen asteen opiskelijoille oleskelulupa myönnettäisiin jatkuvana. 

Lataa lausunto tästä