Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2022

08.10.2021

Sivistys- ja tiedejaosto, 8.10.2021

Vuoden 2022 hallituksen talousarvioesityksessä ammatilliseen koulutukseen esitetään valtionosuudeksi 1 008,7 M€, määräaikaista ja kertaluonteista 70 M € hallitusohjelman tulevaisuusinvestointina, 16 M€ lähihoitajakoulutukseen, kokonaisrahoituksen noustessa 2,03 miljardiin euroon. Nimellinen kokonaisrahoitus nousee vuoteen 2021 verrattuna n. 73 M€. Tämä lisäys parantaa koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä, mutta esitykseen sisältyy myös uusia vastuita, kuten oppivelvollisuuden laajentaminen. Samalla koronakriisi on vaikeuttanut koulutuksen järjestäjien toimintaa.

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen hakijamäärä kasvoi merkittävästi kevään 2021 haussa oppivelvollisuuden laajenemisen myötä. Uudistus on tuonut TELMA-koulutukseen uudenlaisia kohderyhmiä, jotka tarvitsevat merkittäviä opiskelun tuen ratkaisuja. Osalla hakijoista tulisi ratkaista muun muassa laajat terveydenhuollolliset tuet opetuksen välittömään yhteyteen. Kaikkien ammatillisten erityisoppilaitosten opiskelijavuodet ovat ylittyneet, osalla jopa merkittävillä prosenttiosuuksilla. Koska oppivelvollisuus tuo ammatilliseen koulutukseen uusia opiskelijoita, tulee opiskelijavuosimäärää kasvattaa vastaamaan tarvetta. Muutoin uhkana on jatkuvan oppimisen tarjonnan supistuminen.

Lataa lausunto tästä