Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttaminen

23.08.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 23.8.2021

AMKE katsoo, että esitys opiskelijavuoden määrittelyssä luo ohjausvaikutuksen paluusta vanhanaikaiseen ja tehottomampaan lukuvuosiajatteluun, jossa koko kalenterivuosi ei ole käytössä. Jatkuvat muutokset rahoitusjärjestelmästä, kuten laajemminkin koulutuspolitiikassa, tekevät toiminnasta tempoilevaa ja johdonmukaista kehittämistyötä on vaikea toteuttaa.

AMKE on pettynyt asetuksen valmisteluun, jossa koulutuksen järjestäjien näkemyksiä ei otettu huomioon opiskelijavuoden määrittelyssä.

Lataa lausunto tästä