Talouskasvu tarvitsee tekijänsä - ammattiosaajien saatavuus tulee varmistaa

02.09.2021

Hallitus neuvottelee vuoden 2022 valtion taloudesta 7.–8.9. budjettiriihessä. Oppivelvollisuuden laajentuminen, työikäisen väestön jatkuva oppiminen sekä yritysten lisääntyvät kehittämistarpeet edellyttävät merkittäviä lisäpanostuksia ammatilliseen koulutukseen, toteavat Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE sekä Sivistystyönantajat.
 
Suomen talous kehittyy myönteiseen suuntaan. Vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta yhä useampi yritys kärsii osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvistä haasteista. 

- Pula osaavasta työvoimasta vaivaa nyt laajasti monia toimialoja ja alueita. Ammatillisen koulutuksen merkitys kestävän kasvun turvaamisessa on aivan keskeinen. Mikäli budjettiriihessä ei tehdä päätöksiä ammatillisen koulutuksen rahoitustason pysyvästä nostamisesta, pahenee tilanne entisestään ja osaavan työvoiman saatavuus vaikeutuu, Sivistystyönantajien johtaja Laura Rissanen sanoo. 
 
Hallitus on kaudellaan nostanut ammatillisen koulutuksen rahoitustasoa runsaalla 200 M€:lla. Korotukset ovat pääosin määräaikaisia tulevaisuusinvestointeja, jotka ovat kohdistuneet erityisesti opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Tämä vaikeuttaa oleellisesti toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta tehdä kestävää henkilöstöpolitiikka.
 
- Ammatillisen koulutuksen vuosittainen 80M€:n tulevaisuusinvestointi tulee muuttaa pysyväksi. Määräaikaisen rahoituksen loppuminen johtaisi todennäköisesti irtisanomisiin vuonna 2023, painottaa AMKEn toimitusjohtaja Veli- Matti Lamppu.
 
Tänä vuonna voimaan tulleessa oppivelvollisuusuudistuksessa oppivelvollisuusikä nousi 18 ikävuoteen ja opiskelusta tuli maksutonta. Hallitus on luvannut, että uudistuksen kustannukset korvataan täysimääräisesti koulutuksen järjestäjille. Pääosa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä pitää opetus- ja kulttuuriministeriön arviota ammatillisen koulutuksen maksuttomuuden kustannuksista riittämättömänä. 
 
- Suuri riski on, että oppivelvollisuuden alimitoitettu rahoitus pakottaa koulutuksen järjestäjät paikkaamaan rahoitusta aikuiskoulutuksen kustannuksella. Tämä kierre johtaa vääjäämättä väestön osaamistason laskuun. Hallituksen tulee ehdottomasti pitää kiinni rahoituslupauksestaan. Koronan aiheuttama oppimisvaje ja jatkuvan oppimisen vaatimukset edellyttävät myös merkittäviä lisäresursseja, AMKE ry ja Sivistystyönantajat korostavat. 

Lisätietoja:      
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry, 050 344 2554
johtaja Laura Rissanen, Sivistystyönantajat ry, 041 540 4505