AMKEn terveiset budjettiriiheen: On aika lopettaa ammatillisen koulutuksen taloudellinen kyykytys!

12.09.2019

Budjettiriihessä 17.–18.9. tehdään ammatillista koulutusta koskevia päätöksiä, joilla on pitkäkantoisia vaikutuksia osaavan työvoiman saatavuuteen ja väestön mahdollisuuteen jatkuvaan oppimiseen. Nämä ovat kestävän taloudellisen kasvun edellytyksiä. Hallituksen lunastettava ammatilliselle koulutukselle annetut lupaukset resurssien merkittävästä nostamisesta.     

Hallitusohjelmaan kuuluu 235 miljoonan euron ”tulevaisuusinvestointi” ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöön vuosille 2020-2023. Tästä määrärahasta on jo irrotettu 20 M€ syksyn lisätalousarvioon. Loput 215 M€ tulee jakaa kolmessa osassa niin, että ensi vuodelle ohjataan noin 71,5 M€. 

- Investointilupauksesta tulee pitää kiinni. Rahoituksen on oltava tasapuolista kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja heidän on voitava luottaa rahoitustason säilymiseen. Tämä on kestävän henkilöstöpolitiikan edellytys, AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu toteaa.

Opetushenkilöstön palkkaamiseen liittyvä valtionrahoitus on oltava pitkäjänteistä ja tästä syystä sidottua ammatillisen koulutuksen perusrahoitukseen. Lisäksi rahoituksen tulee perustua koulutuksen järjestäjän tarpeesta lähtevään opetushenkilöstön resurssointiin. Monilla koulutuksen järjestäjillä tämä tarkoittaa nykyisten opetus- ja muun henkilöstön työresurssien lisäämistä.

Ammatillisesta koulutuksesta on kuudessa vuodessa leikattu yli 300 M€ vuositasolla. Samaan aikaan opiskelijamäärät ovat kasvaneet yli 16 prosenttia eli n. 50 000 opiskelijalla. Lisäksi koulutuksen järjestäjille on investointitarpeita tilojen ja teknologian modernisoimiseksi. 

- Osaamistarpeet kasvavat nopeammin kuin resurssit ja tämä kuilu syvenee. Vaje on vähintään 100 M€ vuodessa. Nyt tarvitaan pysyvä korjaus rahoitukseen tulevaisuusinvestointien lisäksi, sanoo Lamppu     
Opetus- ja kulttuuriministeriö esitti omassa budjettiesityksessään 100 M€ lisämäärärahaa opiskelijakohtaiseen rahoitukseen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaamiseksi. 

- AMKE kannattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä. OKMssä on ymmärretty hyvin, että ammatillisen koulutuksella on suuria vaikeuksia hoitaa sille asetettuja tehtäviä. Uudet hallitusohjelmassa annetut tehtävät, kuten oppivelvollisuusiän nosto, lisäävät haasteita entisestään. Taloudellisten toimintaedellytysten tuntuva lisääminen on välttämätöntä, painottaa Lamppu.