Yrittäjyyshalukkuus on kasvanut

08.11.2022

Tuoreimpien selvitysten mukaan opiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyteen on kasvanut kaikilla koulutusasteilla. Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyshalukkuudesta kertoo tämänvuotinen Opiskelijabarometri. Peräti 34 prosenttia opiskelijoista ilmoitti halukkuudestaan toimia yrittäjänä valmistumisensa jälkeen. Tätäkin suurempia lukuja on Talous ja Nuoret TAT ry:n tulevaisuusraportissa, jonka vastaajina olivat yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat.
 
Tuloksista on syytä iloita ja niiden taustalla on oppilaitosten ja eri tahojen pitkäjänteinen työ. Silti tarvitaan lisätoimia, jotta mahdollisimman monet myös ryhtyisivät yrittäjiksi jossakin työuransa vaiheessa tai jo opintojensa aikana. 

Tarvitaan uutta yrittäjyyttä ja lisäksi jatkajia jo olemassa oleviin yrityksiin, kun tuhannet yrittäjät eläköityvät lähivuosina. Siksi on panostettava sekä yrittäjyyskasvatukseen että jatkajakoulutukseen. Yrittäjyysvalmiuksista ja -osaamisesta hyötyvät nekin opiskelijat, jotka eivät itse ryhdy yrittäjiksi. Myös yhteiskunnan kestävyyskehitykseen voidaan vaikuttaa lähentämällä yrittäjyyskasvatusta ja ympäristökasvatusta.

Eduskuntavaalit järjestetään ensi keväänä. Vaaleissa valittavien päättäjien on huolehdittava siitä, että joka puolella Suomea toteutetaan monipuolista yrittäjyyskasvatusta. Seuraavalla vaalikaudella on päivitettävä koulutuksen yrittäjyyslinjaukset ja valmisteltava linjausten mukaiset toimenpiteet.

Ammatilliset oppilaitokset ovat keskeisiä toimijoita. Koulutus tuottaa sekä alakohtaista että yrittäjyys- ja työelämäosaamista. Työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä toteutetaan jo monin tavoin.  Mitä on vielä tehtävissä yrittäjyyden tukemiseksi? Miten olemassa olevia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää uudella tavalla? Edellyttääkö yrittäjyyskasvatuksen lisääminen oppilaitoksen henkilöstön täydennyskoulutusta? Toimiiko alueella yrityshautomotoimintaa vai pitäisikö oppilaitoksen käynnistää sitä itse?

Näihin kysymyksiin löytyy jo erinomaisia ratkaisumalleja. Yrittäjyyskasvatusta tekevät tahot kertovat niistä mielellään ja järjestävät myös tarvittavaa koulutusta. Valtakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen foorumi järjestää 6.2.2023 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa Yrittäjyyskasvatus tulevaisuuden tekijänä -tilaisuuden. Tämä mahdollistaa kansanedustajien ja yrittäjyyskasvatusta tekevien ja siitä kiinnostuneiden vuoropuhelun kaikille yhteisestä tärkeästä teemasta. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä!

Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen työn ulkopuolella: lenkkeilen ja katson televisiosta sekä ajankohtaisohjelmia että draamasarjoja. Pitemmillä lomilla on aikaa myös lukemisharrastukselle.

Kirjoittaja

Marja Vartiainen
koulutusasioiden asiantuntija, Suomen Yrittäjät

Vartiainen Marja