Yhteiskehittäen uudenlaisia johtamisen työkaluja

18.11.2020

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja tarvitsemme uudenlaista johtamista ja johtamisen työkaluja verkostomaiseen, asiakaskokemukseen, tiimioppimiseen ja yhteiskehittämiseen perustuvassa toiminnassa.

Business College Helsinki on mukana Opetushallituksen rahoittamissa johtamisen hankkeissa kehittämässä ammatillisen koulutuksen johtamista. Hankkeiden kautta perehdyin Sanna Wenströmin positiivisen johtamisen PRIDE-teoriaan sekä Sannan ja Laura Halosen laajaan vahvuusnäkemykseen, osaamisidentiteettiin sekä VOIMAKEHÄ® -työkaluun ja -konseptiin. Keväällä 2020 oppilaitoksessa otettiin koko henkilöstön käyttöön myös Skillhiven oppimis- ja osaamisalustaa.

Minulle tuli vahva tunne siitä, että Skillhiven ja Voimakehän integroinnista voitaisiin luoda uudenlaista jaettua johtajuutta,  tiimiorganisointia ja hyvinvointia tukeva toimintamalli ja/tai työkalu.

Voimakehän näkökulmana on vahvasti yksilö, hänen vahvuutensa ja hyvinvointinsa. Voimakehä voidaan hyödyntää laajasti erilaisissa ohjaus- vahvuus- ja onnistumiskeskusteluissa ja mm. cv:n sekä kehittymis- ja urasuunnitelmien laatimisessa. Se auttaa sanoittamaan vahvuuksia ja sisältää 600 vahvuussanaa kuudelta eri osa-alueelta (luonteenvahvuudet, kyvykkyydet, arvot, osaamiset, kiinnostukset sekä resurssit). Skillhive on avoimuuteen ja luottamukseen perustuva digitaalinen oppimis- ja osaamisalusta, jonka lähtökohtana on organisaation osaamisen kehittäminen osaamisten, taitojen ja kiinnostusten perusteella. Skillhivea voidaan hyödyntää mm. rekrytoinnissa, kehitys-/vahvuus-/onnistumiskeskusteluissa, osaamisen ja kiinnostusten kartoittamisessa ja kehittämisessä sekä osaamistiimien/työryhmien/projektien kokoamisessa.

Business College Helsinki koordinoi syksyllä 2020 toteutettua pilottia, jossa luotiin yhteistä toimintamallia ja pilotointiin Voimakehää Skillhive-alustalla. Otin ensin keväällä 2020 Janne Ruohistoon yhteyttä ja suostuttelin hänet Sannan, Lauran ja minun kanssani kartoittamaan mahdollisuuksia Voimakehän ja Skillhiven yhteistyöhön. Sitten laajensimme työryhmään edustajia muista Skillhiveä käyttävistä organisaatioista. Haasteena on digitaalisessa ympäristössä linjata avoimuuden ja luottamuksen toimintaperiaatteita sekä yhdistää yksilön ”omistamaa” omaa henkilökohtaista tietoa (MyData/SkillsData) organisaation tuottamaan ja tarvitsemaan tietoon huolehtien lainsäädännön edellyttämistä henkilön tietosuojasta ja tietoturvasta. 

Yhteiskehittäminen on kantanut hedelmää ja 29.10.2020 julkaistiin tiedote VOIMAKEHÄ® ja Skillhive -yhteistyöstä.

Pilotin työryhmässä olivat mukana myös BC:stä Paula Hyytiäinen ja Kirsi Järvinen, Rastor-instituutista Kati Salovaara ja Sanna Maidell sekä Järvenpään kaupungilta Laura Damski.

Business College Helsingin vararehtori, johtamishankkeiden BC:n koordinaattori Heli Huotari työn ulkopuolella: ”Harrastan liikuntaa ja syksyisin marjastusta ja sienestystä. Luen paljon ja viikonloput vietämme yleensä mökillä, jossa saunomme sekä uimme kesät ja talvet (avannossa).”

Kirjoittaja

Heli Huotari
laatujohtaja, varatoimitusjohtaja, Business College Helsinki

Huotari Heli