Ulkokehällä vai ytimessä?

20.06.2022


Kohtaamme jatkuvasti kysymyksiä kestävän elinvoiman mahdollisuuksista, osaajapulasta ja yritysten toimintaedellytyksistä. Sitra on toteuttanut yhteistyössä eri alueiden kanssa Alueiden osaamisen aika -hankkeen, jonka avulla on pohdittu, kuinka kunkin alueen osaamista voi hyödyntää ja uudistaa entistä vaikuttavammin ja kuinka alueista voi yhdessä toimimalla luoda vetovoimaisempia ja elinvoimaisia. Sitran yhdessä alueiden kanssa kehittämän yhteistyömallin ydin on alueen toimijoiden jatkuva vuorovaikutus ja kyky tehdä yhdessä vaikuttavaa verkostoyhteistyötä elinvoiman ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Hankkeeseen liittyen kehittämistyön yhteydessä toteutettiin Koillis-Satakunnan alueella yrityskysely, jolla kartoitettiin 100 yrityspäättäjän näkemyksiä liittyen trendeihin, yritys-oppilaitosyhteistyöhön ja osaamiseen. Vastausten mukaan voimakkaimmin yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavat kasvava pula osaavasta työvoimasta, työn merkityksellisyyden korostuminen sekä verkostomaisen toiminnan kasvava merkitys. Tulevaisuuden osaamistarpeet oli tunnistettu yrityksissä melko hyvin.

Ajatuksia herättävää ammatillisen koulutuksen roolin näkökulmasta oli se, että vain 13 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä teki aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa, 39 prosenttia satunnaisesti. Lähes neljännes ei ole tehnyt yhteistyötä ollenkaan tai ei koe sitä edes tarpeelliseksi, mahdolliseksi tai kiinnostavaksi. Yhteistyötä ei tehdä, koska yrityspäättäjät kokevat kehitystä tapahtuvan paremmin toimimalla muulla tavoin. Ammatillisia oppilaitoksia ei siis nähty keskeisinä kumppaneina toiminnan tai henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Uusia osaajia koetaan saatavan paremmin muulla tavalla.

Se osa yrityksistä, joka teki yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa, tai oli siitä kiinnostunut, mainitsi keskeisimmäksi vaikuttimeksi yhteistyölle uusien osaajien löytämisen ja rekrytoinnin. Myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin varautuminen, oman tai henkilöstön osaamisen täydentäminen sekä alueellisen elinvoiman edistäminen nousivat esille tärkeinä tekijöinä. 

Ammatillinen koulutus kehittää osaltaan työelämää ja vastaa työelämän osaamistarpeisiin, edistää yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista, mutta meillä on selvästi edelleen matkaa oman roolimme vahvistamisessa yritysten aitoina kumppaneina. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen jatkuvan oppimisen osalta on erinomainen asia. Jotta aitoon ja ketterään kumppanuuteen yritysten kanssa päästään entistä laajemmin ja vaikuttavammin, on myös järjestelmän ja rahoituksen tuettava tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamista. 

Meidän pitää panostaa vahvasti myös oman osaamisemme ja organisaatioidemme kehittämiseen, jotta voimme olla yhtenä aktiivisena toimijana verkoston ytimessä. Myös me tarvitsemme tulevaisuustaitoja, vahvoja verkostotaitoja ja yhdessä oppimista. Vanhoilla toimintatavoilla ei yhteiskunnassa tule pärjäämään, niillä pääsee vain sinne ulkokehälle. 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän elinvoimajohtaja ja Faktia Oy:n toimitusjohtaja Tanja Paassilta työn ulkopuolella: Katselen maailmaa uteliaana ja nautin erityisesti luonnosta, käsillä tekemisestä ja hyvästä ruuasta. Suurta iloa minulle tuottaa chihu-poika, jonka kanssa kohdataan jatkuvasti monia ”jännittäviä” asioita.

Kirjoittaja

Tanja Paassilta
elinvoimajohtaja, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä / toimitusjohtaja, Faktia Oy

Paassilta Tanja