Rivit ehjiksi!

23.08.2016

Reformiin liittyen monet asiat ovat vielä vaiheessa ja vailla lopullisia päätöksiä. Avoinna oleva tilanne häiritsee töiden suunnittelua ja tehokasta toimintaa. Emme vielä tiedä muuta kuin sen, että rahoituksemme leikkaantuu merkittävästi. Tredulla on teoreettinen mahdollisuus miettiä, otetaanko vähemmän opiskelijoita valmistumaan ammattiin vai säilytetäänkö nykyinen opiskelijamäärä. Käytännössä päätös on helppo: emme voi jättää yli tuhatta opiskelijaa Tampereen seudulla koulutuksen ulkopuolelle. Rahaa koulutuksen järjestämiseen on kuitenkin yli 11 miljoonaa euroa vähemmän kuin aiemmin.  Syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden tukeminen vaikeutuu entisestään. Samalla vaarantuu niiden opiskelijoiden opintojen eteneminen, jotka tähän saakka ovat pienellä lisätuella opintojaan pystyneet suorittamaan. Työ- ja elinkeinoelämälle emme voi opetusta kokonaisuudessaan sysätä, vaan edelleenkin toimiminen kumppaneina on paras tapa työelämälähtöisyyden ja osaamisperusteisuuden toteutumiseksi.

Vaikka murheemme toisen asteen koulutuksessa ovat yhteisiä, niin nyt näyttää siltä kuin olisi kuitenkin syntymässä, tai jo syntynyt ilmiö, että me toisen asteen koulutuksen toimijat kiistelemme, kenen kuuluisi tai ei kuuluisi kärsiä reformista tai kuka parhaiten huolehtii yritysten ammattiosaajien saatavuudesta, tai yleensäkin hoitaa tehtävänsä muita ansiokkaammin.

Omilla saavutuksilla kehuskelemalla me toimijat emme saavuta muuta kuin huonon yhteishengen. Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistä tahtoa ja määrätietoisuutta saattaa koko kansakunnan tietoon ammatillisen koulutuksen merkitys työ- ja elinkeinoelämälle sekä yhteiskunnan rakentumiselle. Jako aikuisiin ja nuoriin tai toiseen asteeseen ja korkea-asteeseen ylläpitää vanhoja rakennelmia. Työ- ja elinkeinoelämää kiinnostaa työntekijän osaaminen ja kehityskelpoisuus henkilöstöä rekrytoidessaan. Meidän tulee kehittää luovia organisointitapoja ja mahdollistaa elinikäisen osaamisen kehittyminen vastaamaan sujuvasti ja joustavasti yritysten ja yksilöiden osaamistarpeisiin.

Tiivistetään rivimme ja katsotaan päättäväisesti tulevaisuuteen.  Maanantain 22.8. Amis liikkeessä-tapahtuma oli juuri sitä mitä nyt tarvitsemme. Näytimme, että me teemme merkittävältä osalta Suomen tulevaisuutta.

Kirjoittaja

Helena Koskinen
koulutusvientijohtaja, Tampereen seudun ammattiopisto

Koskinen Helena