Prosentti on 200 työpaikkaa

29.08.2016

Jokainen ammatillisesta koulutuksesta leikattava miljoona tarkoittaa noin 20 työpaikkaa ja prosentin vähennys koko rahoituksesta vastaa noin 200 työpaikkaa. Tämä on hyvä muistaa budjettiriihessä, kun koulutusleikkauksia käsitellään. Hallitusohjelma patistaa koulutuksen järjestäjiä toimintansa tehostamiseen, mikä on näkynyt organisaatioiden uudistamisina henkilöstön ja tilojen vähentämisineen.

Ammatillisen koulutuksen ensi vuoden leikkausten määrä on kasvanut tipoittain tämän kesän aikana. Se tekee koulutuksen järjestäjän talouden suunnittelusta vaikeaa, ellei mahdotonta. Alkuvuoden yt:t eivät riitä, jos rahoitus laskee arvioitua enemmän. Prosentillakin on väliä.

Marraskuussa 2015 opetusministeriö arvioi hallitusohjelman mukaisen leikkauksen vähentävän rahoitusta kymmen prosenttia. Tämä luku on ollut pohjana koulutuksen järjestäjien talouden suunnittelulle.

Toukokuussa OKM lähetti ammatillisen koulutuksen järjestäjillä vastattavaksi stressitestin, jossa oletuksena oli valtionosuusrahoituksen pienentyminen 10 prosentilla vuodesta 2016 vuoteen 2018. Useisiin koulutuksen järjestäjiin vaikuttavat myös määräaikaisten ohjelmien päättyminen ja työvoimakoulutuksen laskevat määrärahat.

Heinäkuussa ministeriöstä lähti lausunnolle luonnos vuoden 2017 rahoituslaiksi, jolla hallitusohjelman mukainen 190 miljoonan euron leikkaus aiottiin toteuttaa määräämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen enimmäismäärän perusteena oleva opiskelijamäärä 12,5 % alhaisemmalle tasolle kuin järjestämislupien mukainen enimmäisopiskelijamäärä. Selkeää perustetta esitetylle prosenttiluvulle ei lakiluonnoksesta löytynyt.

Elokuussa julkaistu VM:n budjettiesitys toi mukanaan kilpailukykysopimuksen ja valtionosuuden kustannustarkastelun perusteella lisäleikkauksia. OKM:n mukaan kilpailukykysopimuksen vaikutus ammatillisessa koulutuksessa on 19 miljoonaa euroa. Kustannusjaoston tarkastelusta on tulossa 17 miljoonan euron vähennys.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu valmisteilla olevan reformin myötä. Jos uusi rahoitusmalli toimii nykyisen kaltaisen valtionosuusjärjestelmän, johtavat nyt päätettävät leikkaukset tulevaisuudessa lisäleikkauksiin. Säästämisen palkitseminen leikkauksilla tarkoittaisi kurjistumisen kierrettä.

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri