Nyt tarvitaan innostusta ja uskoa tulevaisuuteen

06.09.2016

Suomalainen koulujärjestelmä ja aivan erityisesti ammatillinen koulutus kamppailevat tällä hetkellä valtion kestävyysvajeen puristuksessa. Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta on hävinnyt lyhyessä ajassa noin 25 % ja joudumme sopeuttamaan koulutustoimintoja pysyvästi alemmalle resurssitasolle. Nopea jarruttaminen ei ole koskaan helppoa eikä myöskään turvallista raskaassa lastissa. Eikä sitä pääse oikein ennakolta lasti päällä harjoittelemaankaan. Nyt ei enää harjoitella, nyt jarrutetaan. 

Hyvät opiskelijat selviävät lähes kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa, mutta miten käy erityistä tukea ja apua tarvitsevien opiskelijoiden kanssa? Heidän osalta yhteiskunnalla lienee eniten voitettavaa ja myös hävittävää.

Väistämättähän me olemme nyt koko julkisen sektorin osalta jonkin uuden kynnyksellä. Pidämmekö me kiinni kaikesta vanhasta, mihin meillä vaan ei ole enää varaa vai uskallammeko hypätä uuteen ja osittain hyvinkin utuiseen tulevaisuuteen. Uskon, että erilaiset koulutusrajat ja -alat tulevat hyvin lyhyellä aikataululla murskautumaan ja muurien rakentajat eivät tässä muutoksessa selviä.

Jatkossa meidät haastaa talouden lisäksi uuden teknologian hyödyntäminen ja opetuksen muotojen kehittyminen. Meidän on löydettävä edelleen lisäkeinoja toimitiloista luopumiseen ja se on mahdollista esim. työskentelyaikatauluja kaikilta osin laventamalla ja toisaalta opetusta entistä enemmän työelämään siirtämällä sekä digitalisaatiota hyödyntämällä. Tutkintokeskeisyydestä on siirryttävä entistä enemmän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, lopulta vain osaamisella on työelämässä merkitystä.

Kainuussa ja Kuusamossa on lähdetty avoimesti ja yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa uudistamaan opetusta luopumisosaamisen tukemana. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen uudessa strategiassa koulutusliikelaitos haluaa olla toiminta-alueensa kasvun ja innostuksen veturi. Haluamme antaa lupauksen, että kaikki opiskelijamme työllistyvät ja menestyvät elämässään, paljon enempää ei koulumaailmassa voida luvata. Tavoite on sellainen, että sitä ei ihan perustyöllä voida saavuttaa.

Nyt tarvitaan innostusta, joka tarttuu toisista tekijöistä eteenpäin. Innostusta ei voida koskaan opettaa, mutta se voi tarttua ja levitä nopeastikin. Innostuksesta syntyy tulevaisuuden uskoa ja sitä nyt mollivoittoisessa maailmassa tarvitaan. 

Tunnetila on tärkeintä työyhteisössä ja vain sen positiivisen suuntaamisen kautta voidaan sitoutua muutoksiin. Jos ihminen kokee, että häntä ei arvosteta, niin hän ajautuu oppositioasenteeseen. Normaalissa työelämässä hyvä työyhteisö on tärkein työntekijöiden jaksamiseen, työmotivaatioon ja oppimiseen vaikuttava tekijä. Tutkimusten mukaan asiantuntijatyössä vaikutus tulokseen voi olla jopa satakertainen sen mukaan, onko työntekijä työn imussa vai leipääntynyt.

Työyhteisön johtaminen on merikapteenin hommaa eli mitä isompi laiva, sitä pienemmät liikkeet ruorissa, koska peräsimen asennon pienikin muutos vie äkkiä uudelle reitille. Komentosillalle tulee paljon dataa, mutta suurin osa on tietoa vakaudesta ja oikeasta suunnasta; ei silloin tarvitse koko ajan muuttaa kurssia. Äkkinäiset liikkeet tuovat epävarmuutta ja johtavat äkkiä uusiin korjausliikkeisiin.

Omalla esimerkillä johtaminen on sitä, että saa organisaation ymmärtämään, että esimies osaa oman tehtävänsä. Se on ammattitaitoa ja sen oikeaa priorisointia - oikealla tavalla näyttämistä ympäristölle.

Hyvän esimiehen tulee tehdä päätöksiä ripeästi, mutta pitää olla myös rohkeutta tarvittaessa muuttaa jo tehtyjä päätöksiä. Vastuunkantaminen luo turvallisuuden ilmapiirin yhteisöön. Viestintä on aihe, mistä on helppo puhua, mutta vaikea muistaa käytännössä. Hyvä esimies kertoo ja selittää, mikä on työntekijöiden rooli isossa kokonaisuudessa, koska se motivoi heitä. Hyvät esimiehet uskovat työntekijöihinsä, kannustavat heitä ja näkevät heidät ihmisinä, koska se lisää tuottavuutta sekä parantaa työilmapiiriä. Tiivistetysti johtaminen on lähinnä viestintää. 

Johtaminen on työelämän huippu-urheilua. Se ei ole penkkiurheilua eikä piirimestaruustason kisailua. On tärkeää muistaa vanha totuus siitä, että melkein jokainen ongelma on ollut kiinni toteutuksesta, eikä niinkään strategiasta. Hyvä muutosjohtaminen on ennen kaikkea hyvää toimeenpanemista. 
Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille amkelaisille, yhdessä olemme vahvempia.


Kuvassa Anssi Tuominen vääntää kättä reformista Kainuun ammattiopistossa vierailulla olleen sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan kanssa.

Kirjoittaja

Anssi Tuominen
kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Tuominen Anssi