Kuinka madallamme yhdessä kasvun esteitä?

24.11.2021


Talouden pyörät pyörivät taas nopeammin, kun pandemia-ajan raskaimpia rajoituksia on purettu. Hyvin käynnistynyt talouskasvu uhkaa kuitenkin tyrehtyä muun muassa työvoimapulan takia. On uutisoitu myös opettajapulasta ja lähivuosina uhkaavasta pienten ja keskisuurten yritysten jatkajapulasta.

Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen ja kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen haetaan uusia keinoja, mutta onko kaikkia olemassa oleviakaan otettu täysimääräisesti käyttöön? Avoinna oleviin työpaikkoihin palkataan eniten jo työssä olevia. Jotta myös opiskelijat ja vastavalmistuneet huomioitaisiin rekrytoinneissa nykyistä paremmin, on lisättävä oppilaitosten ja yritysten rekrytointiyhteistyötä ja viestittävä ammatillisen koulutuksen työelämässä oppimisen mahdollisuuksista - koulutussopimuksesta ja oppisopimuksesta. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa on edelleen parannettava, jotta eri aloille hakeutuu riittävästi motivoituneita opiskelijoita. Tähän tarvitaan aktiivisuutta myös työelämän edustajilta, joiden on oltava valmiita esittelemään toimialojaan ja työtehtäviään.

On muistettava, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoista yli puolet on aikuisia. Opintojen järjestämisessä on varmistettava opintojen yksilöllisyys, aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen sekä joustavat opetusjärjestelyt, jotka mahdollistavat työn, perheen ja opintojen yhteensovittamisen. Tutkintojen tai tutkinnon osien lisäksi on tarjottava mahdollisuuksia suorittaa tutkinnon osaa pienempiä opintokokonaisuuksia. Maahanmuuttaville opiskelijoille on oltava tarjolla monipuolista ammatillista koulutusta ja heitä rekrytoiville yrityksille kielikoulutusta. Koulutustarjontaa on aktiivisesti suunnattava myös maahan muuttaneiden osaajien puolisoille ja lapsille. Opiskelun tai työn mahdollistamisella tuetaan koko perheen nopeaa kotoutumista.

Voisiko ammatillisen koulutuksen ja työelämän tiiviimmästä yhteistyöstä olla hyötyä myös opettajapulassa? Olisiko työelämässä oppimisen jaksojen hyvällä yhteissuunnittelulla mahdollista tehostaa opetus- ja ohjausresurssien käyttöä ja minkä verran olisi mahdollista hyödyntää työelämän edustajia opetuksessa? Tätä kaikkea voimme oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kesken vielä yhdessä pohtia.

Tuoreimpana yhteistyön teemana on pienten ja keskisuurten yritysten jatkajakoulutus. Lähivuosina eläköityy kymmeniätuhansia yrittäjiä ja läheskään kaikille yrityksille ei löydy jatkajaa omasta perheestä tai lähipiiristä. Koska yrittäjyys kiinnostaa entistä useampia, on hyvä tuoda esille yrityskaupan mahdollisuudet uuden yrityksen perustamisen vaihtoehtona. Monissa ammatillisissa oppilaitoksissa on jo tarjolla sekä yrityksensä myyjille että olemassa olevien yritysten mahdollisille ostajille suunnattuja koulutuksia ja kehittämishankkeita. Näitä täytyy markkinoida näkyvästi ja hyvin toimineita malleja kannattaa esitellä myös muille oppilaitoksille. 

Suomen Yrittäjien Koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen työn ulkopuolella:  Liikun luonnossa koirani Alman kanssa ja luen dekkareita ja elämäkertoja.

Kirjoittaja

Marja Vartiainen
koulutusasioiden asiantuntija, Suomen Yrittäjät

Vartiainen Marja