Käytännön osaaminen vahvemmin mukaan opiskelijavalintoihin

14.06.2022

Ammattikorkeakoulut ovat nostaneet keskusteluun ammatillisen koulutuksen tuottamat korkeakouluvalmiudet. Taustalla ovat ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintakonsortion tuoreet tutkimustulokset, joiden mukaan ammatillisen tutkinnon suorittaneet pärjäävät ammattikorkeakoulujen valintakokeessa ylioppilaita heikommin. 
 
Vertailuasetelma ei ole täysin reilu. Valintakokeessa hakijan valmiuksia korkeakouluopintoihin arvioidaan mm. opetuskielen, englannin kielen ja matemaattisten taitojen perusteella. On siis melko odotettavissa oleva tulos, että yleissivistävää osaamista painottava koe on suosiollisempi ylioppilastaustaisille kuin ammatillisen tutkinnon suorittaneille hakijoille. 
 
Molemmat koulutustaustat antavat kuitenkin hyvät lähtökohdat menestyä teoriaa ja käytäntöä yhdistävissä ammattikorkeakouluopinnoissa. Ammatillisen tutkinnon suorittaneilla tie ammattikorkeakouluun kulkee usein työelämän kautta. Valmistuttuaan he ovat haluttuja osaajia työmarkkinoilla. Olisikin tärkeää kehittää opiskelijavalintoja siihen suuntaan, että ne tunnistavat ja tunnustavat ammattiosaajien ja ylioppilaiden eri tavoin hankittua ja painottuvaa osaamista. 
 
Ei kuitenkaan savua ilman tulta. Työelämän muutosvauhdin kiihtyessä ammatillisessa koulutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota opiskelijoiden jatkuvan oppimisen taitoihin. Suuri osa ammatillisen tutkinnon suorittaneista siirtyy työelämään. Työuran aikana osaamista laajennetaan ja syvennetään esimerkiksi suorittamalla ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai opiskelemalla uuteen ammattiin. 
 
Moni ammattiosaaja tähtää kuitenkin myös korkeakouluun. Tällä hetkellä jo noin puolella ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittaneista on ammatillisen koulutuksen tausta. Ammattiin opiskelevien jatko-opintovalmiuksia tulee kehittää, mutta ei ammattiosaamisen kustannuksella. Toimivien ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan tiivistä korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien välistä vuoropuhelua.
 
Lisää aiheesta:

Arene: Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen huolestuttaa ammattikorkeakouluja – tilanne haittaa koulutustason nostoa

VATT: Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportti on julkaistu

AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren työn ulkopuolella: Juoksu maanteillä ja metsäpoluilla on parasta vastapainoa työlle. 

Kirjoittaja

Satu Ågren
johtava asiantuntija, varatoimitusjohtaja, AMKE ry

Ågren Satu