Hiilineutraali kemianteollisuus tarvitsee ammatillista osaamista!

03.05.2021


Kemianteollisuus on asettanut itselleen äärimmäisen kunnianhimoisen tavoitteen: haluamme olla hiilineutraali teollisuuden ala vuoteen 2045 mennessä. Tämä tarkoittaa koko toimialan yritysten yhteistä halukkuutta kehittää sekä teollista prosessiaan, kaikkia toimintatapojaan että lopputuotettaan päästöttömäksi. Kyseessä on iso tavoite ja valtava kehityskaari. Prosessiteollisuudessa huollot ja investoinnit suunnitellaan useamman vuoden syklillä ja tarkasti ennakoiden. Vuosi 2045 saattaa monelle kuulostaa kaukaiselta, mutta meille se on lähitulevaisuutta. 
 
Kemianteollisuus on nyt ensimmäisenä toimialana Suomessa tarkastellut myös alan tarvitsemia tulevaisuuden kyvykkyyksiä hiilineutraalisuuden näkökulmasta. Selvityksessä* tärkeinä osaamisalueina nousevat muun muassa luonnontieteellis-matemaattinen osaaminen, monialainen, koko ajan kehittyvä osaaminen, systeemiajattelu ja verkostojen rakentaminen sekä innovaatio-osaaminen. Osaamisia tarkastellaan osana yrityksen ja sen ympärillä toimivan ekosysteemin kokonaiskyvykkyyttä. Kun toteutetaan yhdessä isoa tavoitetta, ei ole yhdentekevää ketkä auttavat yrityksiä pääsemään tuohon tavoitteeseen. Se on osa vastuullisuusajatteluamme. 
 
Liian usein ammatillinen koulutus unohdetaan sellaisesta keskustelusta, johon liittyvät innovaatiot ja hiilineutraali tulevaisuus. Me emme halua niin tehdä -päinvastoin. Viisikymmentä prosenttia kemianteollisuudessa työskentelevistä henkilöistä on saanut ammatillisen koulutuksen. On erittäin tärkeää, että kaikki he ovat omalta osaltaan mukana rakentamassa polkua kohti hiilineutraalia kemianteollisuutta. Siihen tarvitsemme entistä tiiviimpää yhteistyötä ammatillisen koulutuksen johdon, kehittäjien ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kanssa. Haluamme tietää, mitä juuri te ajattelette yhteisen tärkeän tavoitteemme saavuttamisesta. Haluamme, että ammatilliset opiskelijat ymmärtävät työnsä merkityksellisyyden ja tärkeän roolinsa osana hiilineutraalia tulevaisuutta.
 
Kyvykkyysselvityksessämme yhtenä keskeisimpänä asiana nousee kyky rakentaa verkostoja, solmia kumppanuuksia ja toimia osana suurempaa ekosysteemiä. Minulle tämä tulevaisuudenkuva edustaa juuri sellaista koulutuskentän ja työelämän yhteistyötä, jota Suomessa pitäisi olla enemmän: yritykset ja oppilaitokset ennakoisivat tulevaisuuden osaamisen kehittämistarpeita yhdessä, räätälöisivät koulutusta tarpeiden mukaisesti ja pohtisivat yhdessä, miten isompiin tulevaisuuden tavoitteisiin päästään ja mistä löytyvät oikeat tulevaisuuden osaajat. Jokaisen ammatillisen osaajan polku voisi hänen niin halutessaan luontevasti jatkua korkeakoulutukseen ja vaikka tohtoriksi asti. Kaikki tämä on osittain jo hyvin mahdollista, mutta työelämäyhteistyötä voisi vielä systemaattisesti lisätä. Jatkuva vuoropuhelu on edellytys onnistuneelle koulutuksen kehittämiselle. 
 
Me kemianteollisuudessa sanomme olevamme maailmanpelastushommissa. Se on ihan totta, sillä kemian avulla yrityksissämme ratkaistaan globaaleja haasteita joka päivä. Niissä hommissa haluamme nähdä ammatillisen koulutuksen huippuosaamista myös tulevaisuudessa. Jatketaan siis keskustelua! 
 
 *) Selvityksen Kemianteollisuus ry:lle toteutti Aalto yliopiston tuotantotalouden laitos 

Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Anni Siltanen työn ulkopuolella: vapaa-ajallani tykkään juosta Helsingin rantareittejä ja haaveilla matkustamisesta. Lisäksi järjestöhommat pitävät kiireisenä iltaisin. 

Kirjoittaja

Anni Siltanen
johtava asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima, Kemianteollisuus ry

Siltanen Anni