Ammatillinen koulutus ei tarvitse aluehallintoa

04.11.2015

Koulutuksen kärkihanke ammatillisen koulutuksen reformi on kunnianhimoinen ja kannatettava uudistus. Asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus ovat oikeansuuntaisia tavoitteita. Organisaatio- ja järjestelmälähtöisestä toimintakulttuurista koulutuksen järjestämisessä tulee siirtyä aitoon asiakaslähtöisyyteen. Eri asiakkaiden, kuten vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevien, ammatinvaihtajien ja yritysten tarpeisiin on pystyttävä vastamaan nykyistä joustavammin ja tarvelähtöisemmin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi joustavia siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta tutkinnon osaan tähtäävään oppisopimukseen tai tutkinnon osista koostuvaan koulutustarjontaan moniosaajuuden lisäämiseksi. Koulutuksen järjestäjiltä odotetaan nykyistä suurempaa ketteryyttä työelämän ja yritysten tarpeisiin vastaamisessa. Vain hyvällä yhteistyöllä yritysten ja koulutuksen kesken on mahdollista luoda edellytyksiä yritysten kasvuun ja uudistumiseen. Pk-yritykset tarvitsevat tukea osaavan työvoiman saatavuuteen ja myös omistajavaihdoksiin.

Työelämän ja eri toimialojen koulutus- ja osaamistarpeita ja niihin vastaamista tulee tarkastella valtakunnallisesti. Ammatillisen koulutuksen ohjauksessa on esimerkkiä haettava ammattikorkeakouluista. Elinkeinoelämän edustajien osallistuminen ammatillisen koulutuksen järjestäjien hallituksiin voidaan mahdollistaa siirtymällä yksityiseen toimintamuotoon, esimerkiksi osakeyhtiömalliin, koulutuksen järjestämisessä. Koulutuksen järjestäjien erikoistumisella, työnjaolla ja yhteistyöllä voidaan valtakunnallisesti huolehtia nykyistä paremmin eri toimialojen osaamistarpeisiin vastaamisesta.

Ammatillinen koulutus ei tarvitse aluehallintoa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja ammatillisen koulutuksen lähtökohdat ja tarpeet ovat erilaiset. Sote-uudistus, aluehallinto ja ammatillisen koulutuksen reformi ovat erillisiä hallituksen kärkihankkeita. Ammatillista koulutusta ei tule alistaa sote-uudistuksen ja itsehallintomallien pelinappulaksi. Yritysten tarpeen eivät seuraa maakunta- ja sotealueiden rajoja. Annetaan ammatillisen koulutuksen reformin onnistua. Yritykset tarvitsevat ammattiosaajia ja uudistuvaa ammatillista koulutusta. Suomi tarvitsee uusia yrityksiä.

Kirjoittaja

Mirja Hannula
johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto

Hannula Mirja