Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Edustukset

AMKE osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Opetushallituksen työryhmiin, joissa valmistellaan ammatillisen koulutukseen liittyviä asioita mukaan lukien lainsäädäntö ja kehittämishankkeet.

Käynnissä olevat työryhmät:

Ammatillisen koulutuksen koulutusvientikokeilun ohjausryhmä (OKM 1.1.2017–31.12.2020)
Anu Tokila,  kehittämisjohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian valmistelun tausta
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpideohjelman ohjausryhmä (OKM 2017-2019)

Education Finland laajennettu ohjausryhmä
asiantuntija Saku Lehinen, AMKE ry

eHOKS-hankeryhmä (OKM 20.9.2017–31.12.2018)
vararehtori Seija Katajisto, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
kehityspäällikkö Heikki Mäkinen, Ami-säätiö, Amiedu

Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä, TEM 
 

Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävä työryhmä (OKM 1.1.2017–31.12.2020)
 

Ammatillisen osaamisen uusintamista pohtiva valmisteluryhmä 
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Perustaitojen vahvistamista ja henkilökohtaista kehittymistä pohtiva valmisteluryhmä,
 

EU-asioiden komitean koulutusjaosto (EU30)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

EUproVET (European Providers of Vocational Education and Training)
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

EQAVET - the European Quality Assurance in Vocational Education and Training -ohjausryhmä
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

Maahanmuuttoasioita koskevan työryhmän asettaminen (OKM 9.4.2018–31.3.2019)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen 

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (1.1.2018–31.12.2020)
Antti Lahti, SASKY koulutuskuntayhtymä
Helena Koskinen, Tampereen kaupunki

Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmä (OKM 1.1.2017–31.12.2020)
johtaja Anssi Tuominen, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Ennakointiryhmät:

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Paula Niemelä, apulaisrehtori, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Tomas Björkroth, Enhetschef, Axxell

Liiketoiminta ja hallinto
Satu Hautanen, Koulutusjohtaja, Suomen Yrittäjäopisto
Seija Katajisto, Vararehtori, koulutuskeskus Salpaus

Koulutus, kulttuuri ja viestintä
Ranja Purna, Toiminnanjohtaja, Suomen konservatorioliitto
Maria Taipale, Johtava rehtori, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko

Liikenne ja logistiikka
Riikka Riihimäki, Koulutuspääll. , Tavastia
Aarno Lybeck, Johtaja, TTS Työtehoseura

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut
Anna-Lena Forsman, Apulaisrehtori, Optima Samkommun
Leila Hurtig, Rehtori, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu

Rakennettu ympäristö
Anne Taiponen, Osaamisalapäällikkö, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu
Tommi Mäntynen, Koulutuspäällikkö, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala
Annele Ranta, Opetusalajohtaja, Varia, Vantaan kaupunki 
Sirpa Lukkala, rehtori, Ammattiopisto Live

Teknologiateollisuus ja -palvelut
Lasse Schultz, Toimitusjohtaja, Länsirannikon koulutus Oy Winnova
Matti Väänänen, Rehtori, Järviseudun koulutuskuntayhtymä

Prosessiteollisuus ja -tuotanto
Marko Salokannel, Toimialajohtaja, Turun Aikuiskoulutuskeskus
Hannu Salminen, Koulutuspäällikkö, Kouvolan seudun ammattiopisto

Osaamisella soteen-hankkeen ohjausryhmä
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Osaamismerkki valtakunnalliseksi osaksi opettajakoulutuksen osaamisen
täydentämis- ja tunnustamisjärjestelmää (2017-2018)


ReferNet-verkosto
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Romaniväestön koulutustiimin ohjausryhmä (2017–2020)
 

Skills Finland ry:n hallitus (31.12.2019 asti)
Petri Lempinen

SORA-hankkeen ohjausryhmä (23.2.2018–31.12.2020)
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry
varajäsen johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen
laajentamista koordinoiva työryhmä (1.3.-31.12.2018)

johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Taitaja2019 neuvottelukunta
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmä (16.11.2015–31.12.2018)

Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa asiantuntijaryhmä (4.2017–31.12.2018)
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi