Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Edustukset

AMKE osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Opetushallituksen työryhmiin, joissa valmistellaan ammatillisen koulutukseen liittyviä asioita mukaan lukien lainsäädäntö ja kehittämishankkeet.

Käynnissä olevat työryhmät:

Ammatillisen koulutuksen asiantuntijaryhmä (CIMO)
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunta
kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä LAPPIA

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellisen kehittämissuunnitelman seurantaryhmä (Oph)
rehtori Teppo Tapani, TAKK
johtaja Hannu Koivula, Ammattiopisto Luovi
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpideohjelman ohjausryhmä (OKM)
asiantuntija Riikka Reina, AMKE ry

Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä (TEM/OKM, 1.2.2015–31.1.2018)
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävä työryhmä
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

  • Ammatillisen osaamisen uusintamista pohtiva valmisteluryhmä

       Satu Ågren, AMKE ry

  • Perustaitojen vahvistamista ja henkilökohtaista kehittymistä pohtiva valmisteluryhmä

       Riikka Reina, AMKE ry

EU-asioiden komitean koulutusjaosto (EU30)
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

EUproVET (European Providers of Vocational Education and Training)
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

EQAVET - the European Quality Assurance in Vocational Education and Training -ohjausryhmä
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

Maahanmuuttoasioita koskeva ohjausryhmä (5.11.2015–1.3.2017)
Toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Opintotukiasiain neuvottelukunta (1.5.2015–30.4.2018)
rehtori Riitta Narko, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Osaamismerkki valtakunnalliseksi osaksi opettajakoulutuksen osaamisen
täydentämis- ja tunnustamisjärjestelmää (2017-2018)

asiantuntija Riikka Reina, AMKE ry

Romaniväestön koulutustiimin ohjausryhmä (2017–2020)
asiantuntija Riikka Reina, AMKE ry

SADe-klusteriryhmä
koulutuspäällikkö Eeva-Leena Ronkainen, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
kehittämispäällikkö Marja Myllykylä, AMKE Oy

Skills Finland ry:n hallitus
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Tasa-arvoinen oppiminen 24/7 (1.1.2016-31.12.2017)
asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Toimenpideohjelman ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä laativa työryhmä
asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmä (16.11.2015–31.12.2018)
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi
asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakointi-projektin ohjausryhmä (31.7.2018)
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi