Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Edustukset

AMKE osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Opetushallituksen työryhmiin, joissa valmistellaan ammatillisen koulutukseen liittyviä asioita mukaan lukien lainsäädäntö ja kehittämishankkeet.

Käynnissä olevat työryhmät:

Ammatillisen koulutuksen asiantuntijaryhmä (CIMO)
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen koulutusvientikokeilun ohjausryhmä (OKM 1.1.2017–31.12.2020)
Anu Tokila,  kehittämisjohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Petri Lempinen, toimitusjohtaja, AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellisen kehittämissuunnitelman
seurantaryhmä (Oph -> 31.12.2018)

rehtori Teppo Tapani, TAKK
johtaja Hannu Koivula, Ammattiopisto Luovi
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpideohjelman ohjausryhmä (OKM 2017-2019)
asiantuntija Riikka Reina, AMKE ry

eHOKS-hankeryhmä (OKM 20.9.2017–31.12.2018)
vararehtori Seija Katajisto, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
kehityspäällikkö Heikki Mäkinen, Ami-säätiö, Amiedu

Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä (TEM/OKM, 1.2.2015–31.1.2018)
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävä työryhmä (OKM 1.1.2017–31.12.2020)
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

  • Ammatillisen osaamisen uusintamista pohtiva valmisteluryhmä

       Satu Ågren, AMKE ry

  • Perustaitojen vahvistamista ja henkilökohtaista kehittymistä pohtiva valmisteluryhmä

       Riikka Reina, AMKE ry

EU-asioiden komitean koulutusjaosto (EU30)
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

EUproVET (European Providers of Vocational Education and Training)
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

EQAVET - the European Quality Assurance in Vocational Education and Training -ohjausryhmä
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

Koulutus, kulttuuri ja viestintä -ennakointiryhmä (OKM 1.1.2017-31.12.2020)
toiminnanjohtaja Ranja Purma, Suomen Konservatorioliitto
johtava rehtori Maria Taipale, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen 
asiantuntija Riikka Reina, AMKE ry (pj)

Opintotukiasiain neuvottelukunta (1.5.2015–30.4.2018)
rehtori Riitta Narko, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmä (OKM 1.1.2017–31.12.2020)
johtaja Anssi Tuominen, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Osaamisella soteen-hankkeen ohjausryhmä
toimitusjohtaja Petri Lempinen
varajäsen asiantuntija Satu Ågren

Osaamismerkki valtakunnalliseksi osaksi opettajakoulutuksen osaamisen
täydentämis- ja tunnustamisjärjestelmää (2017-2018)

asiantuntija Riikka Reina, AMKE ry

Romaniväestön koulutustiimin ohjausryhmä (2017–2020)
asiantuntija Riikka Reina, AMKE ry

SADe-klusteriryhmä
koulutuspäällikkö Eeva-Leena Ronkainen, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

Skills Finland ry:n hallitus
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmä (16.11.2015–31.12.2018)
toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi
asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakointi-projektin ohjausryhmä (31.7.2018)
asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi