Työryhmät

AMKE kehittää ammatillista koulutusta työryhmätyöskentelyn kautta. AMKEn kautta tehtävällä työryhmätyöskentelyllä myös jäsenistö pääsee vaikuttamaan konkreettisesti ammatillisen koulutuksen kehittymiseen. 

AMKElla on edustajansa valtionhallinnon eri työryhmissä, kuten järjestäjätyöverkkoryhmässä sekä rahoituksen kehittämistyöryhmässä. Toimintamallien kehittämiseen liittyen AMKE vaikuttaa ammatillisten tutkintojen työryhmässä. AMKElla on edustajansa myös laadunhallintatyöryhmässä sekä tiedonhallintaan ja tietojohtamiseen keskittyvässä SADe-klusteriryhmässä. 

 

Käynnissä olevat työryhmät:

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunta

kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellisen kehittämissuunnitelman seurantaryhmä (Oph)

erityisasiantuntija Hanne Paila, AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän (TUTKE) kehittämisen ohjausryhmä

erityisasiantuntija Hanne Paila, AMKE ry

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden ja valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon seurannan ohjausryhmä (Oph, 30.4.2015 asti)

toimitusjohtaja Tellervo Tarko, AMKE Oy

Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä (TEM/OKM, 1.2.2015 – 31.1.2018)

toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Elinikäisen oppimisen neuvosto,

erityisasiantuntija Johan Hahkala, AMKE ry

Elinikäisen oppimisen neuvoston työpaikalla oppimisen jaosto

koulutusjohtaja Jukka Penttinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

EU-asioiden komitean koulutusjaosto (EU30)

toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmä 2014–2016 (KOHO), Opetus- ja kulttuuriministeriö

koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, Kajaanin kaupunki

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta

toimitusjohtaja Tellervo Tarko, AMKE Oy (varajäsen)

ReferNet kansallinen konsortio

toimitusjohtaja Tellervo Tarko, AMKE Oy
kansainvälisten asioiden päällikkö Marja Suomaa, AMKE International Oy

SADe-klusteriryhmä

koulutuspäällikkö Eeva-Leena Ronkainen, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
kehittämispäällikkö Marja Myllykylä, AMKE Oy

Skills Finland ry:n hallitus

toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry
erityisasiantuntija Johan Hahkala, AMKE ry

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen, ohjausryhmä

toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry

VAKUVA 2 – pääsy- ja soveltuvuuskokeiden pilotointi ja jatkokehittäminen -hankkeen ohjausryhmään (31.12.2015 saakka)

rehtori Kirsti Kosonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

EUproVET (European Providers of Vocational Education and Training)

kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

EQAVET - the European Quality Assurance in Vocational Education and Training -ohjausryhmä
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

 

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi