Yrittäjyysosaamisen kasvuun keskittyvä hanke tukee opettajia

19.08.2015

Ammatillisen koulutuksen tarkoitus on edistää yrittäjyyttä antamalla siihen entistä paremmin valmiuksia. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen on kaikille opiskelijoille pakollinen uusi opintokokonaisuus, joka sisältää esimerkiksi yrittäjyyteen ja yritystoimintaan perehdyttäviä opintoja.

Nuorten yrittäjyysosaamista ja yrittäjyyshalukkuutta on halunnut lisätä myös lääkintäneuvos Sakari Alhopuro tekemällä Suomen Yrittäjille lahjoituksen, jonka turvin Suomen Yrittäjät on maaliskuussa käynnistänyt Osaavia opettajia — yrittäviä nuoria –nimisen hankkeen.

Kolmivuotinen hanke tavoittaa eri puolilla Suomea järjestettävillä 1—3 päivän mittaisilla yrittäjyysteemaisilla valmennuksilla yhteensä 7 500 opettajaa. Valmennuksiin osallistuvat saavat työkaluja yrittäjyyttä tukevan pedagogiikan käyttöön työssään. Valmennusten tavoitteena on innostaa opettajia ja edistää alueiden yrittäjyyttä sekä yrittäjyyden juurtumista oppilaitoksiin. Kohderyhminä valmennuksille ovat toisen asteen ja korkea-asteen opettajat, opettajiksi opiskelevat, opettajakouluttajat sekä opetustoimen ja oppilaitosten johto.

Ensimmäiset valmennukset on järjestetty jo toukokuussa: ne ovat pitäneet sisällään muun muassa erilaisia työpajoja, asiantuntijaluentoja sekä tutustumista paikallisiin yrityksiin ja yrittäjiin. Hankkeeseen kuuluvat valtakunnalliset verkostokoulutukset sekä alueelliset valmennukset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä oppilaitosten, korkeakoulujen ja Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii valtakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto YES ry.

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö Päivi Ojala
paivi.ojala@yrittajat.fi
p. 040 582 2368

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi