Slovenialaiset liittyivät EUproVETn jäseneksi

28.12.2015

Slovenialaisia koulutuksen järjestäjiä edustava konsortium hyväksyttiin EUproVET:n viidenneksi jäseneksi 29.11.2015. EUProVET on ammatillisen koutuksen järjestäjien yhdistys, joka perustettiin syksyllä 2009.  AMKEn edeltäjäorgnisaatio Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY oli yksi perustajajäseniä.

Yhdistyksessä ovat mukana Suomen, Irlannin, Iso-Britannian, Alankomaiden ja Slovenian ammatillisen koulutuksen järjestäjiä edustavat valtakunnalliset järjestöt. EUproVETn jäsenet ovat edustavia omissa maissaan, mutta Euroopan tasolla EUProVET on vain yksi kuudesta ammatillista koulutusta edustavista järjestöistä.

Moninaisessa järjestökentässä on yhdistyksiä, joissa jäseninä on myös yksittäisiä koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia tai ammattikorkeakouluja.

EU:n Komissio on teettänyt selvitystä koulutuksen järjestäjien yhdistyksistä jäsenmaista: AMKEn kaltaisia organisaatioita on vain muutamassa maassa, mikä selittää EUproVET:n alhaista jäsenmäärää.

EUProVET on lobannut omaa asemaansa suhteessa komissioon ja onnistunut saamaan paikan kolmikantaisessa komission ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavassa komiteassa (ACVT). Komiteassa on jokaisesta jäsenmaasta sekä ministeriön, työnantaja- ja palkansaajakeskusjärjestön edustaja. Lisäksi siellä ovat mukana eurooppalaiset työmarkkinajärjestöt, joihin kansalliset keskusjärjestöt kuuluvat.

EUproVET toi koulutuksen järjestäjien näkökulmaa kesäkuussa hyväksyttyyn Riian kommunikeaan, jossa EU-jäsenmaat asettivat viisi kärkitavoitetta ammatillisen koulutuksen kehittämiselle.

Aktiivisuus on tuottanut muutakin tulosta, sillä vuoden 2010 jälkeen koulutuksen järjestäjät on mainittu useimmissa ammatillisen koulutuksen EU-asiakirjoissa. Aiemmin ammatillinen koulutus oli EU-tasolla ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen käsissä. Nyt koulutuksen järjestäjät kutsutaan puhumaan myös EU-konferensseihin.