Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen mukana Sote-uudistuksen yhdyspintatyöryhmässä

13.01.2021

Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden tehtävänjaon toimivuudessa eräs oleellisimmasta kohdista tulee olemaan kunnan ja maakunnan välisen yhdyspinnan toimivuus. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys.  

Yhdyspintatyötä varten käynnistetään työryhmä, jonka tavoitteena on selkeyttää ja rakentaa kokonaisuutta huomioon ottaen kuntien muutokset ja muodostuvat hyvinvointialueet. Työllä on tiivis kytkös alueelliseen valmisteluun ja sitä ohjaa alueellisen valmistelun jaosto. 

Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen toimii ammatillisen koulutuksen areenan työvaliokunnan puheenjohtajana ja hänet on nimetty työryhmään asiantuntijajäseneksi Kuntaliiton esityksestä ammatillisen koulutuksen järjestäjien edustajana. 

- Hienoa, että ammatillisen koulutuksen edustajat on myös kutsuttu mukaan. On tärkeää, että ammatillisen koulutuksen tarpeet ja onnistumiseen vaikuttavat asiat voidaan huomioida jo suunnitteluvaiheessa hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.  Asialla on kauaskantoisia vaikutuksia paitsi yksilöiden, myös alueiden hyvinvoinnin näkökulmasta, Saarelainen sanoo.

Työryhmän tehtävät

  • Suunnitella yhdyspintatyö osana sote-uudistusta 
  • Huolehtia yhdyspintatyön yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan 
  • Tunnistaa kriittiset yhdyspintakokonaisuudet ja keskeiset prosessit 
  • Kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välistä yhdyspintatoimintaa ja ohjausta käytännön tasolla 
  • Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välisiä toiminnan prosesseja 


Lue lisää