Näyttötutkintojärjestelmä uudistuu

23.03.2015

Eduskunta on hyväksynyt esityksen ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lain muuttamisesta. Uudistuvan lainsäädännän on määrä tulla voimaan elokuussa 2016. Uudistuva laki muuttaa tutkintotoimikuntien, arvioijien ja näyttötutkinnon järjestäjien tehtäviä. Opetushallituksen yhteyteen tulee näyttötutkintosihteeristö tutkintotoimikuntien avuksi.

Jatkossa toimikunnat keskittyvät laadunvarmistukseen ja näyttötutkintojen ja näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseen. Tutkintotoimikuntien keskeinen tehtävä on varmistaa, että tutkintotilaisuudet järjestetään näyttötutkinnon järjestämissopimuksen ja -suunnitelman mukaisesti ja että tutkintotilaisuuksissa noudatetaan tutkinnon perusteita.

Näyttötutkintojen järjestämisen laatua vahvistettiin säätämällä näyttötutkinnon järjestäjälle asetettavista edellytyksistä sekä näyttötutkinnon järjestäjän tehtävistä. Näyttötutkintojärjestelmän työelämäläheisyyttä syvennettiin säätämällä arvioinnista ja arvioijista. Arviointiin tyytymättömälle tulee mahdollisuus hakea oikaisua tutkintotoimikunnalta, joka voisi tarvittaessa määrätä uuden arvioinnin.

Näyttötutkintojärjestelmä on työelämän tutkintojärjestelmä, jossa työelämän edustajat osallistuvat tutkinnon suorittajan osaamisen arviointiin ja varmistavat hankitun ammattitaidon laadun.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi