Mikä ammatillisessa koulutuksessa maksaa?

28.10.2015

Opetushallituksen keräämien tietojen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen kustannuksista 56 % käytetään opetukseen. Lukua on pidetty kauhistuttavan alhaisena, mutta se ei sisällä kaikkia koulutuksesta ja opiskelijoista suoraan aiheutuvia kustannuksia.

Opinto-ohjaus, urapalvelut, kirjastot ja tietojärjestelmät, joita opiskelijat käyttävät, kirjataan yhteisiin palveluihin, vaikka ne ovat välttämättömiä opetuksen järjestämisessä. Myöskään opettajien täydennyskoulutusta ei lasketa opetuksen suoriin kustannuksiin.

Opetuksen kuluihin tilastoidaan opettajien palkkakustannusten lisäksi tietyn alan koulutuksessa suoraan käytettävät laitteet. Sen sijaan toimitilat, joissa laitteita käytetään, eivät kuulu opetuksen kuluihin.

Opetuskeittiön liedet ja kylmälaitteet lasketaan siis mukaan, mutta ei keittiötilaa, jossa ne sijaitsevat. Toimitilat ovat välttämättömiä, sillä ammatillisen koulutuksen kaikista opiskelijoista – aikuiset mukaan lukien – noin 78 % opiskelee oppilaitoksissa. Toki heidänkin opintoihin kuuluu työssäoppimisjaksoja.

Suoraan opiskelijoihin kohdistuvia kuluja ovat ruokailusta ja asuntoloista aiheutuvat kustannukset. Ammatillisen peruskoulutuksen päätoimisille opiskelijoille tarjotaan lämmin ateria kerran päivässä. Suurten kaupunkien ulkopuolella opiskelija-asuntolat ovat välttämättömiä koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseksi. Opetushallituksen selvityksen mukaan asuntoloissa asui vuonna 2011 lähes 13 000 opiskelijaa. Selvityksen mukaan useimmat opiskelijat viihtyvät asuntoloissa, joista 80 prosentissa järjestetään myös ohjattua vapaa-ajan toimintaa.