Koulutustoimikuntien vaikuttavuus arvioidaan

13.05.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi koulutustoimikuntajärjestelmän työn vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Arvioinnilta odotetaan myös ehdotuksia koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi tai vaihtoehtoja koulutustoimikuntien nykyisten tehtävien hoitamiselle

OKM on asettanut 26 koulutustoimikuntaa, jotka ovat laadullisen ennakoinnin asiantuntijaelimiä. Niiden tehtävänä on seurata ja ennakoida oman toimialan osaamistarpeiden muutoksia ja tehdä esityksiä opetushallinnolle ja korkeakouluille.

Koulutustoimikuntien jäsenet edustavat työnantaja-, yrittäjä- ja työntekijäjärjestöjä sekä ammattilisen koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja. Nykyisten toimikuntien kausi päättyy 31.12.2016.

Arviointi päättyy lokakuussa 2015, jonka jälkeen OKM ja Opetushallitus hyödyntävät tuloksia toimikuntien kehittämisessä.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi