Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Komission osaamisohjelma painottaa aikuisten perustaitoja

16.06.2016

Euroopan Komissio on hyväksynyt uuden osaamisen ohjelman Euroopalle.”Skills Agendan” tavoitteena on varmistaa, että ihmiset kehittävät taitojaan laajasti jo varhain elämässään. Komission mukaan inhimillisen pääoman kehittäminen parantaa työllisyyttä, kilpailukykyä ja kasvua Euroopassa.

Noin 70 miljoonalla eurooppalaisella on puutteita luku- ja kirjoitustaidossa. Tätäkin useammalla on heikot lasku- ja digitaaliset taidot. Tämä asettaa heidät alttiiksi työttömyydelle, köyhyydelle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle. Lisäksi suuri joukko korkeasti koulutettuja nuoria työskentelee tehtävissä, jotka eivät vastaa heidän koulutustaan.

Samaan aikaan 40% eurooppalaisista työnantajista ilmoittaa, että he eivät löydä oikeanlaista osaamista tukemaan kasvua ja innovointia. Komissio kiinnittää huomiota myös yrittäjyystaitojen vähäisyyteen.

Ohjelman toteuttaminen edellyttää Komission, jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien yhteistyötä.

Osaamisen ohjelmaan sisältyy 10 toimenpidettä:

 1. Taitotakuu, joka auttaa heikosti koulutettuja aikuisia hankkimaan vähimmäistason luku- ja laskutaito sekä digitaalitaidot sekä etenemään kohti toisen asteen tutkintoa.
   
 2. Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) uudistaminen.
   
 3. Digitaalisen osaamisen ja työllisyyden koalitio kokoaa jäsenvaltioiden, koulutuksen ja elinkeinoelämän toimijat kehittämään digitaalisen osaamisen koulutusta.
   
 4. Toimialakohtaista yhteistyötä kehitetään, jotta osaamistarpeita ymmärretään paremmin.
   
 5. ”Työkalupakki” turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien osaamisen ja koulutuksen todentamiseksi.
   
 6. Europassin uudistaminen.
   
 7. Ammatillisen koulutuksen vetovoiman parantaminen mm. työssäoppimisen kautta.
   
 8. Yrittäjyys- ja innovaatioajattelun lisääminen tällä vuosisadalla tarvittavien ydinosaamisten hankkimiseksi.
   
 9. Vastavalmistuneiden seuranta selvittämään työmarkkinoilla etenemistä.
   
 10. Parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä ”aivoviennin" (eng. brain drain)” tehokas estäminen
   


Aikuisten perustaidoissa puutteita myös Suomessa

OECD:n aikuisten osaamistutkimus PIAAC paljasti, että Suomessa on noin 600 000 16-65-vuotiasta joiden perustaidot eivät ole riittäviä. Heillä on ongelmia luku-, numero- tai tietotekniikkataidoissa. Heikosti koulutetut ovat muita useammin työttöminä. OECD suosittelee, että perustaitoihin kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota. 

Nyt komission aloite keskittyy aikuisten perustaitoihin, jotka ovat edellytyksenä koulutukseen osallistumiseen ja työllistymiseen. Linjaus on uusi, sillä Suomessakin aikuisten osaamistarpeet on perinteisesti nähty ammattikohtaisena osaamisena. Ammatillista tutkintorakennetta kehittävä TUTKE 3 ryhmä on huomioimassa ehdotuksissaan perustaitojen vahvistamisen tarpeen.

Video: Skills agenta for Europe

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi