Ammatillisen koulutuksen suosio yhteishaussa säilyi

28.03.2022

Tänä keväänä perusopetuksen päättävistä hakijoista 42 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 53 prosenttia lukioon. Ammatillisissa perustutkinnoissa ja lukioissa haettavana oli yhteensä noin 79 000 aloituspaikkaa. Noin viisi prosenttia haki valmentaviin koulutuksiin ja kansanopistoihin. 

Ammatillisten oppilaitosten ensisijaisten hakijoiden kokonaismäärä laski selvästi kevään toisen asteen yhteishaussa, mutta tämä johtui siitä, että yhä useampi haki jatkuvan haun kautta. Peruskoulun päättävien ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen hakevien määrä jopa nousi hieman viime vuodesta.  

Ammattiopistoihin pyrki ensisijaisesti noin 29 400 hakijaa, kun määrä viime vuonna oli yli 39 000. Perusasteen päättävien osalta nousua oli kuitenkin lähes 500 nuorta. Yhä useampi ammatilliseen koulutuksen hakeutuva saa opiskelupaikkansa jatkuvan haun kautta. Yhteishaku on muuttunut entistä selkeämmin perusasteen päättävien hakukanavaksi. Lukioihin haki tämän kevään haussa lähes 34 300, eli miltei saman verran kuin viime keväänä.  

- Ammatillinen koulutus on pandemiasta huolimatta säilyttänyt suosionsa perusasteen päättävien osalta, arvio AMKEn johtava asiantuntija Saku Lehtinen

Vaativana erityisenä tukena järjestettävien ammatillisten koulutusten suosio kasvoi huimasti  

Vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti 9200 henkilöä, joista perusopetuksen päättäviä oli 7 100. Hakijoita oli yli 5 500 enemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja oli tarjolla yhteensä 6 450.  Ensisijaisia hakijoita vaativan erityisen tuen perusteella järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin oli 7 900, tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) 450 sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA) 640.  

- Hakijamäärän kasvu ei tullut yllätyksenä, sanoo Ammattiopisto Luovin johtaja Hannu Koivula.  

Koivulan mukaan oppivelvollisuuden laajentuminen selittää vaativana erityisenä tukena järjestettävän koulutuksen hakijamäärän kasvun, toisaalta se viestittää myös luottamuksesta ammatillisiin erityisoppilaitoksiin. 

- Pystymme luomaan erityistä tukea tarvitseville yksilöllisiä opintopolkuja ja tarjoamaan heille hyvät edellytykset opintoihin, työhön ja elämään.  

Tällä hetkellä tulijoita vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen on enemmän kuin paikkoja.   

- Meillä on osaaminen ja tahto toteuttaa tehtävämme, mutta tällä hetkellä myönnetyt opiskelijavuosimäärät eivät yksinkertaisesti riitä. Nyt kaipaammekin päättäjiltä nopeita ratkaisuja, jotta pystymme vastaamaan tarpeeseen, Koivula sanoo.

Väylät auki 

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun koulutustarjonnasta ja hakemisesta löytyy tietoa oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja osoitteesta opintopolku.fi