Ammatillisen koulutuksen rahoitus supistuu

28.09.2015

Ammatillinen koulutus menettää 38 miljoonaa euroa tänään julkistetussa valtion talousarvioesityksessä, kun investointien takuukorotus poistetaan. Lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelmasta poistuu 20 miljoonan euron määräaikainen lisäys. Myös indeksikorotuksen jäädytykset vaikuttavat ammatilliseen koulutukseen.

Aikuiskoulutuksesta rokotetaan 4000 paikkaa

Aikuiskoulutus vähenee OKM:n lisäksi TEM:n budjettiesityksessä. Oppisopimuksen lisäkoulutuksesta vähennetään 858 paikkaa ja työvoimakoulutuksesta 3000 henkilötyövuotta.

Työvoimakoulutukseen varataan TEM:n talousarviossa noin 215 miljoonaa euroa (202 M€/TA 2015), josta kotouttamiskoulutuksen osuus on noin 60 miljoonaa euroa (52 M€/TA 2015). Kotouttamiskoulutuksen hankintaan on luvassa 8 miljoona euron lisäys, mikä tuskin riittää pakolaistulvan tarpeisiin.

OKM:n budjetissa maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen on varattu 190 000 euroa.

Europanostuksia

Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseen kohdennetaan kokonaisuudessaan 1,565 miljardia euroa (1,624 mrd€/TAE 2015).

Ammatilliseen lisäkoulutukseen oppilaitosmuotoisena varataan noin 132 miljoonaa euroa (132 M€/TA 2015) ja oppisopimuskoulutukseen noin 173 miljoonaa euroa (178 M€/TA 2015).

Kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään 6,8 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2016 28.9.2015 julkaistussa valtion talousarvioesityksessä.

Kuvassa hallituksen päättämät menovähennykset vuosille 2017–2019  on esitetty yksityiskohtaisesti. (Kuva tarkentuu klikkaamalla.)

Tätä kautta OKM:n tiedotteeseen, josta pääsee perehtymään talousarvioesitykseen tarkemmin.