Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa 14–22 prosentin leikkauksia

12.01.2017

- Yli puolella ammatillisen koulutuksen järjestäjistä rahoitus vähenee vuodessa yli 12,44 prosenttia, laskee toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:stä. 

Enimmillään yksittäinen koulutuksen järjestäjä menettää yli viidenneksen rahoituksestaan.  

Hallitusohjelmassa päätetty leikkaus piti toteuttaa vähentämällä 12,44 % rahoituksen perusteena olevasta ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärästä.
 
Leikkausten yhteenlaskettu summa nousee 220 miljoonaan.

- Alkuperäinen 190 miljoonan euron leikkaus on kasvanut 15 prosentilla, toteaa AMKEn toimitusjohtaja Petri Lempinen. 

Rahoitusta vähentävät vuosien 2014-2016 leikkauksista johtuva kustannustason aleneminen ja kilpailukykysopimus. 

- Vanhat leikkaukset aiheuttava lisäleikkauksia nykyisellä rahoitusmallilla.

Leikkaus vaikeuttaa reformin toimeenpanoa

- Leikkaus vaikeuttaa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa, Lempinen jyrähtää. Toiminta uudistetaan oppilaitoksissa ja tämä edellyttää henkilöstön työpanosta.

Lempinen muistuttaa, että koulutuksen kustannuksista 70 prosenttia menee palkkoihin. 

- Leikkaukset aiheuttavat lisäpainetta henkilöstön vähentämiseen.

Miljoonia häviää ympäri maan

Euromääräisesti suurimmat häviäjät ovat Tampere 12,7 miljoonaa ja Helsinki 11,4 miljoonaa euroa. 

Isoista koulutuksen järjestäjistä rahoitus supistuu eniten Oulun seudun koulutuskuntayhtymällä, joka menettää 14,8 prosenttia eli 11 miljoonaa euroa ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymällä 14,7 % eli 7 miljoonaa euroa.  Oulussa rahoitus supistuu, vaikka sinne tuli lisää aloituspaikkoja.

Leikkaukset iskevät erityisen kovaa myös Pohjois-Karjalan ja Kemi-Tornion koulutuskuntayhtymiin, joiden 2017 valtionosuusrahoitus on neljänneksen pienempi kuin vuonna 2014. 

Koulutuksen järjestäjien taloutta heikentävät myös työvoimakoulutuksen leikkaukset.

AMKEn laskelmien pohjana olevat rahoituspäätökset ovat nähtävillä OPH:n tietokannassa: 
http://www.vos.uta.fi/rap/saaja.html#r