AMKEpäivien tunnelmia

29.04.2022

Clarionissa Helsingissä 27.–28.4. järjestetyt AMKEpäivät kokosi yhteen yli 130 ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa, johtajaa ja ystävää.


AMKE ry:n puheenjohtaja, teollisuusneuvos Kari Kallonen esitteli avauspuheenvuorossaan ammatillisen koulutuksen tavoitteita vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

- Työhön johtavan maahanmuuton voimakas lisääminen on ratkaisevassa asemassa, mikäli haluamme pitää työelämän rattaat pyörimässä, Kallonen totesi.


Sitran yliasiamies Jyrki Katainen osallistui videoyhteydellä Brysselistä. Puheenvuorossaan Katainen korosti Megatrendien merkitystä kaikessa tekemisessä.  

- Lähivuosien suurena muutoksena keskustelussa ilmastonmuutoksen rinnalle nousee luontokato. Luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta tulee viiden vuoden aikana taloudelle yhtä suuri kysymys kuin ilmastonmuutos on nyt. Yksittäiset kansalaiset ovat muutosvoima, Katainen totesi.


- Ihmisiä ei pidä suojella työn muuttumiselta. Päinvastoin - olennaista työelämässä on muutoskyvykkyys koko työuran ajan, totesi puheenvuorossaan Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Minna Helle.

Teknologiateollisuus ja Suomi tarvitsevat ammattiosaajia. Tarve on yli 15 000 työntekijälle vuosittain. Ammatillinen koulutus pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä.


Suomen talouden näkymiä avasi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n johtaja Emilia Kullas
Kattavassa talouskatsauksessa korostuivat riskit ja epävarmuus. Koronan aiheuttama taantuma selätettiin, mutta sota toi uuden shokin. Kasvuennusteet pienenevät. 

- Nyt on mietittävä, millaisesta velkataakasta selviämme huoltosuhteen heikentyessä, Kullas totesi.


Toimittaja Orna Ben Lulu fasilitoi keskustelua vastuullisesta ja kestävästä tulevaisuudesta. Keskusteluun osallistui Syklin toimitusjohtaja Mia O’Neill, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava asiantuntija Janne Peljo, LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen sekä Business Finlandin Senior Director Jarmo Heinonen.

Keskustelussa todettiin, että muutoksen keskiössä ovat ketterät koulutusratkaisut uusille osaajille ja työelämässä jo oleville.

Iltapäivän VASKI-hankkeen visiopajoihin johdatteli OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen.
VASKI -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kansallisen kestävyystiekartan. Yhteinen tiekartta tukee koulutuksen järjestäjien omia kestävän kehityksen ohjelmia. Visiopajoissa rakennettiin tiekarttaa yhdessä eri teemojen kautta.


VASKI-hankkeen vastuullisuusviestijä Virve Rinnolan fasilitoimassa visiotyöpajassa löydettiin alueiden ja työelämän kehittämisen näkökulmasta kolme tulevaisuuskuvaa.

Vappuhenkisessä iltatilaisuudessa oli rento meno ja ohjelmassa oli ansioristiseremonia sekä Työ&Taito -palkinnon luovuttaminen.

AMKEpäivien toisen päivän aloitti opetusministeri Li Andersson.


- Vuoden 2022 ammatillisen koulutuksen rahoitustaso on noussut +300M€ verrattuna vuoden 2018 rahoitustasoon, Andersson totesi.

Anderssonin mukaan kehysriihen päätös ammatillisen koulutuksen pysyvän rahoituksen vahvistamisesta 50 miljoonalla eurolla kertoo siitä, että suomalaisella ammatillisella koulutuksella on paljon ystäviä. 

- Päättäjät pitivät tätä panostusta tärkeänä, kertoo ministeri 


Maistiaisia AMKEn TKI-kyselystä tarjoili AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren.

81 % ammatillisen koulutuksen järjestäjistä toteuttaa jo nyt TKI-toimintaa ja 80 % arvioi toiminnan kasvavan tulevaisuudessa. TKI-työtä tehdään erityisen paljon yhteistyössä työelämän kanssa.


TKI- aihe jatkui keskustelulla, johon osallistui Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Kujala, Omnian johtaja Tuula Antola, LMI johtajuuskehittäjä ja osaamisen valiokunnan jäsen Tiina Parikka Suomen Yrittäjistä sekä Itä-Suomen yliopiston professori Jyrki Saarinen.

Keskustelun fasilitoinnista vastasi kaikille tuttu Mika Tammilehto, joka toimii nykyään tutkijayliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Paneelissa korostettiin TKI-toiminnan merkitystä yritysten bisneksen kasvattamisessa. Niukkuus ruokkii innovaatioita. On luotava toivoa ja tehtävä töitä ”kädet savessa”. Tarvitaan sekä arjen innovaatioita että kunnianhimoisempia hankkeita.

- Parasta maanpuolustusta on sivistynyt kansakunta, totesi Tapio Kujala.
- Ammatillisen koulutuksen roolin ja resurssien vahvistaminen TKI-toiminnassa on AMKEn keskeisiä hallitusohjelmatavoitteita. Tarvitaan lisää korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä, totesi Tuula Antola.

Tulevien eduskuntavaalien asetelmia ja askelia pohti puheenvuorossaan Partner Karri Kattelus Rud Pederseniltä. 

Toisen asteen kehittämisen suuntaviivoja piirteli puheenvuorossaan neuvotteleva virkamies Ville Heinonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.


Päivän päätöspuheenvuorossa Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka korosti keskustelukulttuurin ja dialogin merkitystä yhteiskunnassa. Säätiön kunnianhimoisena tavoitteena on saattaa Suomi maailman parhaiten keskustelevaksi kansaksi. 


Päivien juontajan homman rautaisella ammattitaidolla hoiti Turun aikuiskoulutuskeskuksen pedagoginen rehtori Osku Laukkanen. Kiitos Oskulle ja osallistujille onnistuneen, tunnelmallisen tapahtuman luomisesta!

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi