Ammattiosaajat pitävät työelämän rattaat pyörimässä kaikkialla Suomessa

27.04.2022

Eduskuntavaaleihin on aikaa alle vuosi. Puolueet valmistelevat eduskuntavaaliohjelmiaan, joita tullaan varmasti esittelemään jo kesän puoluekokouksissa. AMKE on talven aikana laatinut linjauksiaan eduskuntavaalivaikuttamiseen sekä tavoitteiksi seuraavaan hallitusohjelmaan   

Työhön johtavaa maahanmuuttoa tarvitaan 

Ammattiosaajien tarve kasvaa, mutta työikäisen työvoiman määrä vähenee. Ammatillisen koulutuksen kannalta oleellista tulevina vuosina on sujuvoittaa Suomeen tulevien maahanmuuttajien ja täällä jo olevan vieraskielisen väestön koulutus- ja työllistämispolkuja. 

- Työhön johtavan maahanmuuton voimakas lisääminen on ratkaisevassa asemassa, mikäli haluamme pitää työelämän rattaat pyörimässä, toteaa AMKE ry:n puheenjohtaja, Teollisuusneuvos Kari Kallonen

Monituottajamalli edistää alueiden elinvoimaa 

Alueiden elinvoima edellyttää kattavaa ammatillisen koulutuksen verkkoa. Ammatillisen koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus tulee turvata alueellisesti myös väestörakenteen muuttuessa.  

- Jotta voimme vastata satoja eri ammatteja ja työtehtäviä koskeviin osaajatarpeet kaikkialla Suomessa, tarvitsemme edelleen ammatillisen koulutuksen monituottajamallia. Eri aloihin erikoistuneet koulutuksen järjestäjät täydentävät joustavasti ja tehokkaasti alueiden työvoimatarpeita, korostaa Kallonen.  

Rahoitus riittäväksi 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen tulee olla riittävää ja sen pitää tukea ammatillisen koulutuksen pitkäjänteistä kehittämistä. Koulutuksen järjestäjillä tulee olla myös taloudelliset edellytykset toteuttaa jatkuvan oppimisen palveluita pitkäjänteisesti osaamistarpeiden kasvaessa. 

- Oppivelvollisuuden kustannuksia tulee seurata tarkasti ja pitää huolta lupauksesta korvata kaikki uudistuksen kustannukset koulutuksen järjestäjille. Nuorten koulutuksen kustannuksia ei tule kattaa laiminlyömällä koko työikäisen väestön jatkuvan oppimisen tarpeita, Kallonen muistuttaa. 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi