Ammatillisen koulutuksen ansioristit Olli Luukkaiselle, Virpi Utriaiselle ja Hanna-Mari Bennickille

27.04.2022

AMKE myönsi kaksi kultaista ja yhden hopeisen ammatillisen koulutuksen ansiomerkkiä ansiokkaasta työstä ammatillisen koulutuksen parissa. 

Kultainen ansioristi koulutusvaikuttaja Olli Luukkaiselle 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry luovutti 27.4.2022 AMKE-päivillä ammatillisen koulutuksen kultaisen ansioristin Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n pitkäaikaiselle puheenjohtajalle, Olli Luukkaiselle. Luukkaisella on pitkä ja ansiokas ura opetushallinnon, työnantajanosapuolen, opettajakoulutuksen sekä opettajien edunvalvonnan tehtävissä. Luukkainen on toiminut mm. Opetushallituksessa, Kuntaliitossa sekä ammatillisessa opettajakoulutuksessa.  

Vuodesta 2010 lähtien OAJ:n puheenjohtajan tehtävässään Luukkainen on vaikuttanut keskeisesti opettajuuden kehittämiseen ja opettajien aseman vahvistumiseen. OAJ on ollut Luukkaisen johdolla yhdessä työnantajaosapuolien kehittänyt mm. ammatillisten opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmää. 

Olli Luukkainen on ollut vahvasti mukana ammatillisen koulutuksen kehittämistyössä. Esimerkkinä tästä yrittäjyyskasvatuksen ottaminen ja osaksi koulutusta. 

Kultainen ansioristi yrityskasvatusta edistäneelle Virpi Utriaiselle 

Ammatillisen koulutuksen kultainen ansioristi myönnettiin lisäksi YritysEspoon toimitusjohtaja Virpi Utriaiselle. Utriaisella on ollut keskeinen rooli yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä kiinteäksi osaksi koko koulutusjärjestelmäämme. Tämä työ alkoi vuonna 2001 Kuntaliiton "Kunnat ja yrittäjyys -hankkeen" projektipäällikkönä.  

Nuori Yrittäjyys -toiminta sai aivan uuden vaihteen Virpin siirtyessä toiminnanjohtajaksi vuonna 2007. Hän on uudistanut aktiivisesti NY-toimintaa tuoden siihen uusia toimintamalleja ja kansainvälisiä yhteyksiä. Toiminnan kautta kymmenet tuhannet nuoret ovat vuosittain saaneet mahdollisuuden toteuttaa itseään yrittäjyyskokemusten kautta. 

NY-toiminta on erittäin suosittua myös ammatillisessa koulutuksessa ja se on lukuisten oppilaitoksen vuosittaisessa tarjonnassa. Utriainen on ollut myös aktiivisesti kehittämässä Taitajien Yrittäjyyskilpailua.

Hopeinen ansioristi AMKEn viestintäpäällikkö Hanna-Mari Bennickille 

Hopeisen ansiomerkin vastaanotti AMKEn viestintäpäällikkö Hanna-Mari Bennick. Hänellä on yli 10-vuoden kokemus ammatillisessa koulutuksessa. Bennick on kehittänyt aktiivisesti AMKEn viestintää ja vaikuttanut keskeisesti AMKEn viestintäverkoston toimintaan. Viestintäverkosto on tehnyt viestinnästä strategisempaa, näkyvämpää ja vaikuttavampaa 


Ansioristit luovutti AMKEpäivillä 27.4. puheenjohtaja, Teollisuusneuvos Kari Kallonen ja toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

Taustaa: Kultainen ansioristi myönnetään ansiokkaasti ammatillisen koulutuksen hyväksi toimineelle henkilölle, vähintään 20 vuoden (hopeinen vähintään 10 vuoden) ansiokkaasta toiminnasta toimihenkilönä ammatillisen koulutuksen järjestäjän palveluksessa tai ansiokkaasta toiminnasta luottamushenkilönä ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiossa. Näiden lisäksi ansioristi voidaan myöntää erityisen ansiokkaasta muusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyvästä toiminnasta AMKE ry:n hallituksen päätöksellä. 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi