AMKEn vuosi 2021 pakettiin

30.12.2021

Vuosi 2021 kuljettiin edellisen vuoden tapaan poikkeusoloissa, tosin jo varmemmin askelin. Vuosi oli kokonaisuudessaan positiivinen ja jätti lukuisia hyviä muistoja onnistumisista, yhteistyöstä, kohtaamisista ja uusista ratkaisuista.

Ammattiosaamisella tulevaisuuteen –Ammattikoulutuksen visio

Keväällä 2021 suunnattiin katseet tulevaan ja käynnistettiin ammattikoulutuksen visiotyö. AMKEn järjestämään visiotyöpajaan osallistui laaja joukko koulutuksen järjestäjiä sekä sidosryhmiä, jotka edustivat mm. oppilaitosten henkilöstöä, opiskelijoita, työelämää, opetushallintoa sekä poliittisia päättäjiä.

Työpajassa muodostettiin kuva ammattikoulutuksen keskeisisisistä tehtävistä, rakenteista ja pedagogiikasta. Visiota täydennettiin kyselyllä, jossa haastettiin pohtimaan ammattikoulutuksen ratkaisuja yhteiskuntaan vaikuttavien megatrendien tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.  

Visoityön tulokset löytyvät sivulta amke.fi/viso

Hallitukseen uutta osaamista

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallitukseen valittiin yhdistyskokouksessa erovuoroisten tilalle vuosille 2022–2024 kuntayhtymän johtaja Pasi Artikainen Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedusta, kuntayhtymän johtaja Heikki Helve Savon koulutuskuntayhtymästä sekä rehtori Åsa Stenbacka Vamiasta. Rehtori Tiina Meriläinen Ammattiopisto Spesiasta jatkaa hallituksessa vuoden 2022. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen valittiin hallitukseen 2. varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022. 

Uudet hallituksen jäsenet tuovat mukanaan AMKEn halitukseen vankkaa kokemusta monipuolisista johtotehtävistä, osaamisen ennakointityöstä, yritysyhteistyön toteuttamisesta, tiedolla johtamisen menetelmistä, sekä tahtoa pitää ammatillinen koulutus aallonharjalla. 

AMKE ry:n hallitukseen valittiin yhdistyskokouksessa uusia jäseniä

Jäsenet tyytyväisiä

Syksyllä  toteutettuun jäsentyytyväisyyskyselyyn vastasi 55 AMKEn johdon edustajaa. Vastaajista 97 % pitivät jäsenyyttä erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä. AMKEn toimintaan erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 93 % vastaajista.  

- Vaalikeskusteluihin meidän on löydettävä terävyyttä ja raflaavampia nostoja, jotta kansallisesti keskusteluun päästäisiin vielä paremmin mukaan. Suunta on kuitenkin ollut todella hyvä!”, sanotaan yhdessä palautteessa. 

- Hyvin te vedätte. Jatkakaa samaan malliin!

Kiitos kaikille palautekyselyyn vastanneille. Otamme AMKEssa palautetta ja kehittämisajatuksia vastaan ympäri vuoden erittäin mielellämme!

Kohtaamisia etänä ja livenä AMKEn tapahtumissa

Tammikuussa 2021 oppilaanohjauksen asiantuntijoille suunnattu Ammatillisesta opoille -tapahtuma kokosi yli 500 osallistujaa langoille kuulemaan oppivelvollisuudesta ja muista ajankohtaisista asioista.

Tämä jo perinteeksi muodostunut tilaisuus järjestetään 21.1.2022 jo viidettä kertaa, lämpimästi tervetuloa kuulolle!


Ammatillisesta opoille -tilaisuus on AMKEn, SOPO ry:n, OSKU ry:n, SAKKI ry:n ja Talous ja nuoret TATin yhteistyötä parhaimmillaan

Suureksi onneksi päätapahtumamme AMKEpäivät saatiin järjestettyä etäyhteyden lisäksi myös livetapahtumana. Yli 150 ammatillisen koulutuksen johtajaa ja tekijää saapuivat syysmyrskyn keskellä elokuussa paikan päälle Clarioniin tai osallistuivat  etäyhteyksillä. Päivien pääteemoina olivat vastuullisuus ja yhteistyö.  

- Paikan päälle saapuneet ihmiset olivat silmin nähden iloisia päästessään pitkästä aikaa kohtaamaan toisiaan terveysturvallisesti järjestetyssä tilaisuudessa, toteaa AMKEn tapahtumatuottaja Pirve Harakka.


AMKEpäivät - vuoden odotetuin ammatillisen koulutuksen tapahtuma (järjestetään 27.-28.4.2022, laitathan jo kalenteriin!)


AMKE Oy järjesti vuonna 2021 paljon erilaisia tapahtumia livenä, etänä ja hybriditoteutuksina.

Ammattikoulutuksen totuuskomissio

Vuonna 2021 julkaistiin seitsemän ensimmäistä jaksoa Ammattikoulutuksen totuuskomissiosta. Veli-Matti Lampun isännöimässä podcastissa vierailivat vuonna 2021 Porvoon sivistysjohtaja Sari Gustafsson, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, digi- ja teknologia-asiantuntijat Mika Tuuliainen Elinkeinoelämän keskusliitosta ja Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä, johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Talous ja nuoret TATista, yrittäjä Saku Tuominen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Uusimmassa jaksossa työelämäyhteistyöstä keskustelevat työelämäpäällikkö Linda Helsenius ja työvalmentaja Anu Paso Spesian työelämäpalveluista sekä Spesiasta valmistunut ja ravintola-alalle työllistynyt Kim Dahlgren

Kenet sinä toivoisit vieraaksi totuuskomissioon vuonna 2022? (Lähetä ehdotuksesi hanna-mari.bennick@amke.fi)

Väylät auki ammatillisella koulutuksella

Väylät auki -kampanjassa parrasvaloihin nostettiin vuonna 2021 ammattiin opiskelevat nuoret. Videolla viisi opiskelijaa jakoivat omia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ammatillisesta koulutuksesta.

Keväällä ja syksyllä koko Suomen yläkoulut kutsuttiin YouTube -livetilaisuuksiin, jossa kaseille ja yseille opotuntia pitivät nuorten suosiossa olevat  Lakko  ja Jennysvoices .

Kampanja jatkuu edelleen ja uusin video julkaistaan 21.1. Ammatillisesta opoille -tilaisuudessa.

Koulutuspolitiikan pyörteissä

Vuoden 2021 alussa otettiin kantaa kaksoistutkintoasiaan.  AMKE yhdessä Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry:n ja Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto SAKKI ry:n kanssa esittivät, että kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat voisivat yhdenvertaisesti sisällyttää ammatillisen tutkinnon ylioppilastutkintoonsa ja siten korvata yhden viidestä ylioppilastutkinnon kokeesta.

Budjettiriihikannanotossa korostettin koko työikäisen väestön jatkuvan kouluttamisen merkitystä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.

Oppivelvollisuuden laajentuminen, työikäisen väestön jatkuva oppiminen sekä yritysten lisääntyvät kehittämistarpeet edellyttävät merkittäviä lisäpanostuksia ammatilliseen koulutukseen, painottivat AMKE yhdessä Svistystyönantajien kanssa.

Koulutuksen järjestäjät pettyivät asetukseen opetuksen ja ohjauksen määrästä.  Asetus on osaamisperusteisuuden vastainen ja 
sen mukainen tuntimäärä on johdettu lukiolaista. Lukiolain opintopiste on kuitenkin täysin erilainen kuin ammatillisessa koulutuksessa käytettävä osaamispiste.

Huippujuttuja ja tähtihetkiä

Positiivisia tarinoita ammatillisesta koulutuksesta riittää ja niitä nostimme esiin vuonna 2021 viikon huippuhetkinä.

Juttuja uudenlaisista oppimisympäristöistä, yhteistyömalleista, saavutuksista ja onnistumisista kerätään myös vuonna 2022. Onko mielessäsi jo joku? (huippuhetket meilitse hanna-mari.bennick@amke.fi)

Yksi vuoden tähtihetkistä oli jälleen maahanmuuttajaopiskelijoiden palkitseminen. AMKEn hallitus valitsi stipendin saajiksi viisi maahanmuuttajaopiskelijaa 61 korkeatasoisten esityksen joukosta. Palkittujen opiskelijoiden tarinat  olivat koskettavia, upeita ja rohkaisevia.

Pysy kärryillä #ammatillinenkoulutus asioista myös vuonna 2022 esimerkiksi:

liittymällä AMKEn verkostoihin (jäsenet, meiliä osoitteeseen toimisto@amke.fi)
osallistumalla AMKEn tapahtumiin
tilaamalla AMKEn uutiskirje
lukemalla AMKEn blogipalstaa (tai kirjoittaisitko itse blogin?!)
kuuntelemalla Ammattikoulutuksen totuuskomissio -podcasteja
seuraamalla AMKEn Facebookia
seuraamalla AMKEn Twitteriä
seuraamalla AMKEn Instagramia