AMKEn uusi strategia: Vaikuttavin ääni ammattiosaamisen puolesta

26.10.2023

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn uusi strategia ”Vaikuttavin ääni ammattiosaamisen puolesta” julkistettiin tänään yhdistyskokouksessa. Uusi strategia korostaa järjestön ydintehtävää ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvojana. Viestintä, tapahtumat ja AMKEn asiantuntijaverkostojen toiminta tukevat strategian toteutumista.

- Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu monia kehittämisvaatimuksia. Odotetaan parempaa vastaavuutta työ- ja elinkeinoelämän työvoimatarpeisiin. Toisaalta ammatillisella koulutuksella katsotaan olevan keskeinen rooli esimerkiksi nuorten koulutustason nostoon liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, sanoo AMKEn puheenjohtaja Laura Rissanen.

- AMKEn tehtävänä on varmistaa toimintaedellytykset hyvälle, muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin vastaavalle ammatilliselle koulutukselle. Yksin emme tässä onnistu. Meidän on yhä enemmän haettava rohkeita kehittämisratkaisuja yhdessä jäsentemme ja sidosryhmiemme kanssa, jatkaa Rissanen.

Viestinnän kasvava merkitys näkyy uudessa strategiassa. Haluttujen kohderyhmien tavoittaminen edellyttää, että AMKEn viestintä on erottautuvaa, ennakoivaa ja aktiivista. Kärkitavoitteena on lisätä ymmärrystä ammatillisen koulutuksen monipuolisista mahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. 

AMKEn strategia on rakentunut yhdessä henkilöstön, jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Näiden ryhmien tulevaisuuden odotuksia AMKEa kohtaan selvitettiin elo-syyskuussa toteutetulla verkkoaivoriihellä, jonka toteutti Fountain Park. Strategista suuntaa arvioidaan säännöllisesti ja tavoitteita voidaan muovata toimintaympäristön muuttuessa.

AMKEn toiminta rakentuu vuosina 2024–2027 kolmen strategisen painopisteen ympärille, jotka ovat: vahva suunnannäyttäjä, vaikuttavammin yhdessä ja intohimolla ammatillisesta. Loppuvuoden aikana AMKEn hallitus asettaa strategian pohjalta lähivuosien tavoitteet ja seuraa strategian toteutusta. 

AMKEn strategia >>