Uusia jäseniä AMKEn hallitukseen

26.10.2023

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle vuosille 2024–2026 kuntayhtymän johtaja, rehtori, Virpi Lilja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiasta, rehtori, toimitusjohtaja, Juha Ojajärvi Perho Liiketalousopistosta, sekä ammatillisen koulutuksen johtaja, Kirsi Viskari Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta. Ammattiopisto Luovin rehtori Seija Karvonen valittiin hallitukseen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaudelle 2024–2025 

Ammattiopisto Luovin rehtori Seija Karvonen: "Tuon AMKEn hallitukseenvaativan erityisen tuen näkökulman ja vahvan kokemuksen kasvun ja oppimisen polusta erityisellä twistillä "

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian johtaja, rehtori Virpi Lilja: "Tuon AMKEn hallitukseen pohjoisen ulottuvuuden osaamista, uusia verkostoja ja ajattelua boxin ulkopuolelta, strategista ajattelua, muutoskyvykkyyttä ja aidon ihmisen."

Perho Liiketalousopisto Oy:n toimitusjohtaja, rehtori Juha Ojajärvi: "Tuon AMKEn hallitukseen vankan toimialatuntemuksen ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan aloilta sekä urheilusta sekä kokemuksen koulutuksen järjestämisestä elinkeinoelämän omistaman oppilaitoksen näkökulmasta – erityisesti toisen asteen ammatillisen, mutta myös ammattikorkeakoulun. Aina lähellä sydäntäni on asiakkaan menestyksen varmistaminen. "

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredun johtaja Kirsi Viskari: "Tuon AMKEn hallitukseenmonipuolisen osaamisen ammatillisen koulutuksen kehittämisestä ja johtamisesta, teollisuustaustalla ja yrittäjämäisellä otteella vahvistettuna." 

- Hallituksen kokoonpano edustaa monipuolisesti ammatillisen koulutuksen koko järjestäjäkenttää. Tämä auttaa AMKEa huomioimaan kaikkien jäsentensä näkökulmat hallituskauden suuressa ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeessa, toteaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

AMKEn yhdistyskokous järjestettiin Helsingissä ja etäyhteyksillä 26.10.2023. 

Muuta yhdistyskokouksessa päätettyä 

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yhdistyskokouksessa hallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden 2022 taloudellinen tulos oli ylijäämäinen 26 325 €.  

Ensi vuoden vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Hannu Koivula Ammattiopisto Luovista ja jäseniksi toimitusjohtaja Arja Flinkman Etelä-Savon Koulutus Oy:sta, johtaja Max Gripenberg Optima Samkommunista sekä johtava rehtori Maria Taipale Raision seudun koulutuskuntayhtymästä.