AMKE ry toivoo hallitukselta painopisteiden uudelleenarviointia ammatillisen koulutuksen rahoitussuunnitelmassa

30.04.2020

Ammatilliseen koulutukseen suunnattaviksi aiotut rahoituksen painopisteet ovat epätasapainossa Valtioneuvoston suunnitelmassa julkisesta taloudesta vuosille 2021-2024. Lisämäärärahat kohdistuvat pääasiassa yksittäisiin kohteisiin kuten lähihoitajakoulutukseen ja oppivelvollisuuden laajentamiseen. Aikuisväestön jatkuvan oppimisen tarpeet jäävät lähes huomiotta.

- Tarvitsemme voimakasta työikäisen väestön uudelleen- ja täydennyskoulutusta sekä työ- koulutusperäisen maahanmuuton merkittävää lisäämistä. Pystyäkseen vastaamaan kasvaviin jatkuvan oppimisen tarpeisiin, ammatillinen koulutus tarvitsee pysyvää tasokorotusta, painottaa puheenjohtaja Kari Kallonen.

AMKE oli Sivistysvaliokunnan kuultavana 29.4. valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024.   

AMKEn kananotto: AMKE ry toivoo hallitukselta painopisteiden uudelleenarviointia ammatillisen koulutuksen rahoitussuunnitelmassa

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024
AMKE ry:n lausunto valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024