Perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteet

20.08.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 20.8.2021

AMKE kannattaa esitystä, että jatkossa erillisten hakujen sijaan voisi samassa haussa hakeutua tutkintotavoitteiseen koulutukseen ja nivelvaiheen koulutukseen. Oppivelvollisuuslain tultua voimaan tämä muutos selkiyttäisi ja yksinkertaistaisi hakumenettelyjä. 

AMKE tukee esitystä, että lukion oppimäärän suorittaneet rajataan yhteishakuasetuksen soveltamisalan ulkopuolelle ja jatkossa he hakeutuisivat koulutukseen jatkuvan haun kautta. Kuten perustelumuistiossa todetaan, on lukion oppimäärän suorittaneiden hakijoiden määrä ollut vuosittain pieni ja vain noin puolet paikan saaneista aloittaa ammatillisessa koulutuksessa. 
 

Lataa lausunto tästä