Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttaminen

24.06.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Lausuntopalvelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisessä noudatettavasta henkilöstömitoituksesta. Lisäksi kuraattorin kelpoisuusehtoa koskevaa säännöstä täsmennettäisiin.

Psykologien riittävää saatavuutta ei ole todennäköistä saavuttaa määräajassa nykyisillä koulutusmäärillä. Jotta henkilöstömitoitus on mahdollista saavuttaa, psykologeja tarvitaan opiskeluhuollossa 338 enemmän kuin nykyisin. Mitoitus tulisi voimaan jo 1.8.2023. AMKE katsoo, että henkilöstömitoitus ei ota huomioon eri koulujen ja oppilaitosten opiskelijoiden tarpeita. Tarpeet ovat erilaisia oppilaitoksessa, joissa opiskelijat ovat pääosin oppivelvollisia tai aikuisia. 

Lataa lausunto tästä