Lausunto ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmasta hyödyntämisestä korkeakoulujen valintamenettelyissä

09.03.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 9.3.

Nykyisin ammatillista tutkintotodistusta ei huomioida lainkaan korkeakouluvalinnoissa, mikä asettaa ammatillisen tutkinnon suorittaneet eriarvoiseen asemaan ylioppilastutkinnon suorittaneiden kanssa. Asia on ongelmallinen ammatillisen koulutuksen vetovoimalle, ja siitä voi tulla ongelma korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnille.

Lataa lausunto tästä