Lausunto opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta 23.1.2015

23.01.2015

Lataa lausunto tästä