Lausunnot

Lausunnot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttaminen

23.9.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 23.9.2022

Lue lisää >

Ehdotus kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi

19.9.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 19.9.2022

Lue lisää >

Toinen luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi

16.9.2022

Valtioneuvosto, lausuntopalvelu, 16.9.2022

Lue lisää >

Romanikielen asema Suomessa

08.9.2022

Opetushallitus, lausuntopalvelu, 8.9.2022

Lue lisää >