Lausunnot

Lausunnot

Oppivelvollisuuslain muuttaminen ja siihen liittyvät lait

25.2.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 18.2.2022

Lue lisää >

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

17.2.2022

Sivistysvaliokunta, 17.2.2022

Lue lisää >

Jatkuvan oppimisen sanasto

21.1.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, lausuntopalvelu, 21.1.2022

Lue lisää >

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

30.11.2021

Opetushallitus, lausuntopalvelu, 30.11.2021

Lue lisää >