Lausunnot

Lausunnot

SORA-säännösten muuttaminen

30.8.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 31.8.2022

Lue lisää >

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua annetun lain muuttamisesta

5.8.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, lausuntopalvelu 5.8.2022

Lue lisää >

Työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

17.6.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö, lausuntopalvelu, 17.6.2022

Lue lisää >

Toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

15.6.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 15.6.2022

Lue lisää >