Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Yhteistyöllä työelämään

08.09.2016

Yksi ammatillisen koulutuksen reformin iskusanoista on työelämäyhteistyö. Tavoitteena on toteuttaa entistä suurempi osuus ammatillisista opinnoista työelämässä. Tavoite on pääosin kannatettava, mutta päämäärän toteutuminen toki vielä pohdituttaa erityisesti silloin, kun opiskelijoilla on erityisen tuen tarpeita.

Olen seurannut erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä ja työelämäyhteyksiä kolmen vuosikymmenen ajan. Iso kuva tilanteesta ei ole mairitteleva, työnantajien asenteet eivät ole juurikaan muuttuneet. On itsestään selvää, että työelämä elää omien tulostavoitteidensa mukaisesti. Kun tulosta on synnyttävä, löytyykö yrityksen työntekijöiltä riittävästi aikaa ohjata ja valvoa opiskelijaa, jonka ohjaustarve on tavanomaista suurempi? Vaikka monia edistysaskelia on otettu, säädökset eivät tänäkään päivänä tue erityisopiskelijan työllistämistä miettivän työnantajan asemaa. Kukaan ei voi kiistää sitä, että paljon tukea tarvitsevan henkilön työllistäminen on tavallista suurempi riski, olivatpa asenteet kuinka positiiviset tahansa.

Vaikka kokonaiskuva erityistä tukea tarvitsevien työllistymisestä on muuttunut harmillisen vähän myönteisempään suuntaan, on kentällä hienoja esimerkkejä siitä, mitä hyvällä yhteistyöllä saadaan aikaan. Meitä luovilaisia lämmittää Pohjois-Karjalan Osuuskaupan vastikään vastuullisena vammaisten ja osatyökykyisten nuorten kesätyönantajana saama kunniamaininta. PKO:lla on ollut kuluvan vuoden aikana työsuhteessa, kesätöissä ja työharjoittelussa yli 50 vammaista ja osatyökykyistä henkilöä.

Me luovilaiset onnittelemme ja kiitämme PKO:aa esimerkillisestä yhteistyöstä opiskelijoidemme ja Ammattiopisto Luovin työelämäkumppanina. Yhteistyömme alkoi, kun vankilatuotteita ja Luovin opiskelijatöitä myyvä Linnapuoti muutti Joensuussa PKO:n tiloihin. Yhteistyö ei jäänyt kuitenkaan pelkästään tiloihin, vaan PKO on tarjonnut opiskelijoillemme monipuolisesti sekä työssäoppimis- että kesätyöpaikkoja. PKO:ssa on linjattu, että taloudellisesti haastavinakaan aikoina nuorten työllistämisestä ei tingitä. PKO:n henkilöstöjohtajan mukaan kyseessä olevien nuorten kanssa työskentely on rikastuttanut monilla tavoin toimipaikkojen ja työntekijöiden arkea.

Tällaiset myönteiset työelämäkontaktit ylläpitävät uskoa siihen, että asenteet erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen kaikkinensa muuttuvat toivomaamme suuntaan. Kuten tiedämme, asenteet muuttuvat vain sitä kautta, että saadaan sekä tietoa että omakohtaista kokemusta ennakkoluuloja herättävästä asiasta. Pohjois-Karjalassa Luovin Liperin yksikön opiskelijat ja henkilöstö ovat tehneet hienoa työtä ja tulokset nähdään nyt, PKO on ehdottomasti kunniamainintansa ansainnut. Toivon, että PKO:n myönteiset kokemukset kannustavat muitakin työnantajia.

Oppilaitokset eivät voi tehdä työelämäyhteistyötä yksinään, aina tarvitaan kumppaneita. Toivon kaikille osapuolille rohkeutta ja myönteisiä yhteistyökokemuksia tulevinakin aikoina!

Kirjoittaja

Tarja Mänty
johtaja, Ammattiopisto Luovi

Mänty Tarja

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi