Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Varia mukaan vuosityöaikakokeiluun

20.03.2017

Vantaan ammattiopisto Varia lähtee mukaan 1.8.2017 alkavaan ammatillisten opettajien vuosityöaikakokeiluun. Kokeilun tavoitteena on saada kokemuksia vuosityöajan soveltumisesta ammatillisten opettajien työn ja palkan perusteeksi.

Tätä muutosta tarvitaan erityisesti nyt, kun ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä opiskelijan opiskelu yksilöllistyy ja aiempaa suurempi osa opiskelusta tapahtuu muualla kuin perinteisissä teorialuokissa ja työsaleissa. Opettajuutta ja siten myös työajan käyttöä täytyy ajatella laajempana kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti opiskelija ja hänelle tarjottavat oppimisympäristöt.

Opettajan työn ydin muodostuu vuosityöaikamallissakin opetuksesta, ohjauksesta ja opiskelijan arvioinnista. Sen ympärille on syntynyt - ja uudistuksen myötä syntyy lisää - työkokonaisuuksia, jotka eivät näy nykyisessä tuntiperusteisessa mallissa.

Vuosityöaikamallissa kaikki työt ovat samanarvoisia. Se pakottaa niin Varian opettajat, heidän esimiehensä kuin oppilaitoksen johdonkin miettimään entistä tarkemmin, mihin opettajan työaikaa kannattaa käyttää. Ydinkysymys on miettiä, mitä asioita tekemällä tuemme opiskelijoitamme parhaiten saavuttamaan vaadittavan osaamisen.

Toivottavasti meiltä löytyy rohkeutta kokeilla vuosityöajan mahdollistamia uusia toimintamalleja ja löytää niistä perusta reformin kestävälle työaikamallille! Uskon, että parhaat ratkaisut löydetään yhdessä suunnittelemalla opettajatiimeissä. Se edellyttää yhteistyötä ja luottamusta niin opettajien välillä kuin opettajien ja oppilaitoksen johdonkin välillä.  

Kirjoittaja

Pekka Tauriainen
Rehtori, Vantaan ammattiopisto Varia

Tauriainen Pekka

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi