Vanhojen rakenteiden ravistelua ja uuden luomista

07.11.2017

Ammatillisissa oppilaitoksissa on valmisteltu syksyn aikana ensi vuoden talousarvioita ja budjetteja melkoisen haastavassa tilanteessa. Oppilaitosten johto tuskailee, kun ensi vuoden rahoitusta ei voi kuin arvailla ja samaan aikaan toimintaan kohdistuu valtavia muutoksia uuden lainsäädännön tullessa voimaan. 

Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat toiminnalliset muutokset ja uudistukset ovat tervetulleita ja tärkeitä. Maailma muuttuu ja myös ammatillisen koulutuksen tulee muuttua, jotta tulevaisuuden työvoimantarpeisiin pystytään vastaamaan. Uusi teknologia on automaation ja robotisoitumisen myötä korvaamassa erilaisia työtehtäviä ja tällä on vaikutusta myös tulevaisuudessa vaadittavaan osaamiseen. Myös ammatillisessa koulutuksessa tämä tarkoittaa muutosta siinä, mitä tietoja ja taitoja opiskelijoille tulee opettaa.

Koulutus on investointi tulevaisuuteen. Investointi taas on sijoitus, jonka oletetaan maksavan itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Näin varmasti koulutuksen osalta onkin, mutta investointi aiheuttaa muutosvaiheessa myös kustannuksia. Rakenteiden muuttaminen, toimintojen uudelleen järjestely ja asioiden tekeminen uudella tavalla eivät toteudu ilman resursseja, joiden kyljessä on aina jonkinlainen hintalappu.

Jotta muutokseen voidaan vastata, on myös henkilöstön osaamisen ja toimintaympäristöjen kehittämiseen panostettava. Lisäksi opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen tarkoittaa helposti myös suurempia kustannuksia. Ammatillisessa koulutuksessa tilanne on erityisen haastava, kun koulutuksen järjestäjien on nopealla aikataululla toteutettava reformin edellyttämät muutokset ja ylläpidettävä laadukasta ammatillista koulutusta pienemmällä rahamäärällä, kuin millä koulutusta on aiempina vuosina järjestetty. Leikkaukset ovat toki ymmärrettäviä, mutta niiden ajankohta ei voisi olla huonompi.

Huolimatta tiukentuneesta taloudellisesta tilanteesta ja suurista muutoksista, on luottamus ammatillisen koulutuksen hyvään tulevaisuuteen kuitenkin korkealla. Kun on halua ja tahtoa, löytyy myös keinoja. Ja kun asiaa talouden näkökulmasta katsoo, tekee välillä hyvää ravistella vanhoja rakenteita, jolloin uuttakin syntyy ja nykytilanteessa pakostakin taloudellisesti tehokkaalla tavalla.

Kirjoittaja

 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi